Nowoczesne technologie w szkole powiatowej

Powiat Ostrowiecki w ramach realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” pozyskał środki finansowe dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Umowę w ramach projektu podpisali: wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz wojewoda świętokrzyski, Zbigniew Koniusz.

W ramach programu zakupiony zostanie laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz dodatkowy monitor interaktywny o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Szkoła otrzyma wsparcie w wysokości 17 500 zł z czego dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” wyniesie 14 000 zł, a wkład własny powiatu to kwota 3 500 zł.

fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Polecamy również