Czworonożni funkcjonariusze przeszukiwali teren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14Zakończyły się dwudniowe zawody o miano najlepszego przewodnika psa służbowego w garnizonie. W zmaganiach policjanci musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy, wiedzą z zakresu przepisów prawa. Czworonożni funkcjonariusze przeszukiwali teren w celu odnalezienia ukrytej osoby. Laureaci otrzymali puchary i nagrody m.in. z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosława Tokarczyka.

Dzisiejszy poranek rozpoczął się dla przewodników od sprawdzianu praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Kolejnym punktem dnia był test wiedzy, w którym policjanci wykazywali znajomość przepisów prawa i wiedzy dotyczącej codziennej służby przewodnika psa. W kolejnej, zarazem ostatniej, konkurencji czworonożni funkcjonariusze przeszukiwali pomieszczenie, gdzie ukryta była osoba. Ocenie podlegało wiele elementów zadania. Warto zaznaczyć, że laureaci pierwszego i drugiego miejsca jeszcze w tym miesiącu będą reprezentować nasz garnizon na ogólnopolskiej arenie. Wezmą udział w finale mistrzostw na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W imieniu szefa świętokrzyskich policjantów na uroczystość zakończenia zmagań przybył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk, który gratulował laureatom, zaznaczając przy tym, że każdy z zawodników mistrzostw należy do najlepszej grupy przewodników w garnizonie. W uroczystej zbiórce wziął także udział Pan Robert Sabat – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Pan Jerzy Kaniewski oraz jego zastępca Pan Mariusz Walczyk. Nie zabrakło Pani Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach insp. Marzeny Piórkowskiej, która odpowiadała za organizację zawodów. W uroczystości uczestniczył także Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Kielcach insp. Jarosław Kosik. To właśnie na terenie kieleckiego oddziału prewencji rozegrała się większość konkurencji zawodów.

Najważniejszym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników, które odczytał sędzia główny zawodów nadkom. Tomasz Gonciarz.

  • Miejsce I – sierż. sztab. Jacek Talaska i pies „Puler” z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie

  • Miejsce II – asp. Robert Sławski i pies „Mem” z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • Miejsce III – sierż. Michał Janikowski i pies „Rodo” z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych zmaganiach.

Opr. MŚ

Polecamy również