To będzie supersportowy piknik

22 września w godzinach 13:30-17:30 na boiskach sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się trzecia edycja pikniku sportowego pod nazwą „Ze sportem przez życie – Sportowa Re-integracja”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św. „Razem dla Piątki”, a jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu, które stowarzyszenie otrzymało z programu „Mikro Granty” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a którego główne cele to: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, rywalizacja w duchu zasady fair play. Operatorem krajowym programu jest Fundacja Orły Sportu. Do udziału w pikniku organizator zaprasza uczestników w różnym wieku i z różnych grup społecznych i środowiskowych, głównie dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej i ich rodziny, którzy będą mogli nieodpłatnie wziąć udział w zajęciach promujących aktywność fizyczną, sport i zdrowy styl życia. Na wszystkich, którzy odwiedzą piknik czeka wiele sportowych i nie tylko sportowych atrakcji. Odbędą się mini olimpiady przedszkolaka oraz klas młodszych, turniej sprawnościowy klas 4 – 5, turniej koszykówki 3×3 klas 6 – 8 oraz Spartakiada rodzin. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać ze strefy rekreacji, w której czekać będą dmuchane zamki, animacje i gry rekreacyjne oraz strefy sportowej przygotowanej przez kluby sportowe z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie będzie można zapoznać się z dyscyplinami sportowymi.

Do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji po raz trzeci organizatorzy zaprosili przedszkolaki z sąsiadujących ze szkoła placówek edukacyjnych. Przedszkola bardzo chętnie biorą udział w „Sportowej Re-integracji”, gdyż jest to doskonała okazja do integracji lokalnego środowiska. Przedszkola corocznie zapewniają pyszny poczęstunek, więc można będzie na taki liczyć również w tym roku.

W tegorocznej edycji pikniku partnerem jest firma TBM Sp .z o.o. z Kunowa, która ufunduje poczęstunek w postaci chrupek dla dzieci.

2 3 4 5 6 7 8 9 12 13A skąd nazwa „Re-integracja”? Pomysł powstał po pandemii koronawirusa, kiedy to czas izolacji i kwarantanny spowodował zamknięcie się na świat i brak aktywności fizycznej u młodszych i starszych. Czas na promowanie aktywności fizycznej jest zawsze odpowiedni, dlatego też zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Polecamy również