Wspólny patrol kunowskiego dzielnicowego ze strażą leśną

Wczoraj dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kunowie wspólnie z funkcjonariuszem Straży Leśnej pełnił służbę. Podczas prowadzonych działań mundurowi kontrolowali kompleksy leśne mieszczące się na terenie gminy Kunów. Wspólne działania ukierunkowane są na zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony przyrody.

Ostrowieccy policjanci systematycznie współpracują ze strażnikami leśnymi, aby wspólnie przeciwdziałać przestępczym procederom dokonywanym na obszarach leśnych. Tym razem mł.asp. Mariusz Kupczyk dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kunowie wraz ze starszym strażnikiem leśnym Maciejem Zakrzewskim p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej Łagów patrolował kompleksy leśne mieszczące się na terenie gminy Kunów. Wspólne patrole odbywają się z wykorzystaniem samochodów terenowych zarówno Straży Leśnej, jak i Policji.

Zadaniem mundurowych jest kontrolowanie, wykrywanie i ściganie wszelkich przejawów wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa. Stróże prawa pilnują i dbają, aby lasy nie były niszczone. W trakcie wspólnych służb funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na osoby naruszające zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. Konsekwentnie egzekwują od korzystających z terenów leśnych, aby przestrzegali przepisów w tym zakresie. Mundurowi przypominają, że las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i łamią obowiązujące przepisy.

Policjanci i Nadleśnictwo zapowiadają kolejne kontrole i działania w tym temacie. Będą one cyklicznie powtarzane, aby wyeliminować nieprawidłowe zachowania, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu

 

Opr.EW

Źródło: KPP Ostrowiec Świętokrzyski

Polecamy również