Niebawem ruszy remont drogi Przyborów – Bodzechów

2 3Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak podpisała umowę z firmą TRAKT S.A. reprezentowaną przez prezesa Andrzeja Gieradę i prokurenta Edytę Nieścioruk na remont drogi powiatowej Przyborów – Bodzechów.

Ponieważ droga leży na terenie gminy Bodzechów i samorząd Bodzechowa partycypuje w finansowaniu tego zadania przy podpisaniu obecni byli wójt gminy, Jerzy Murzyn, sekretarz i zarazem wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Małgorzata Sobieraj oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, którego wydział nadzoruje inwestycję.

Wartość robót budowlanych wynosi 1 751 128,74 zł. z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60%, stanowi kwotę 1 050 677,00 zł.

Pozostałym wkładem samorząd powiatowy podzieli się z gminą Bodzechów w solidarnych kwotach po 350 255,87 zł.

Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak, to bardzo ważna droga, która przez zamknięcie obwodnicy stała się jeszcze bardziej zniszczona. Jest to nie pierwsza inwestycja wykonywana na terenie tej gminy w partnerstwie i nie ostatnia. Jeszcze w tym roku, mam nadzieję będziemy mogli się spotkać w podobnym charakterze. Od samego początku kadencji w taki sposób udało nam się wyremontować wiele dróg na terenie powiatu. Dziękuję panu wójtowi za taką współpracę, a także pani wiceprzewodniczącej Rady oraz radnym powiatowym, bo Rada również musiała wyrazić zgodę na tę inwestycję, mówiła M. Dębniak.

Z kolei wójt Jerzy Murzyn zaznaczył, że współpraca z samorządem powiatowym jest idealna, a przykładem tego jest dzisiejsza umowa. Dziękuję również radnym Rady Gminy Bodzechów, bo nie jest łatwo wyasygnować pod koniec roku taką kwotę na dołożenie do inwestycji, mówił J. Murzyn.

W ramach zadania zostanie wykonany remont nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku o długości 1 332 km i szerokości zmiennej od 5,0 – 6,0 m.

Jak zaznaczył naczelnik Tomasz Mroczek, remont jest podzielony na dwa odcinki. Zacznie się w Bodzechowie przy torach, fragment 320 metrów, a zakończy się na łuku drogi. Następnie jest 160 m przerwy, bo ten odcinek drogi był remontowany dwa lata temu i dalej od łuku ponad 1 019 m, zakończmy w miejscowości Przyborów przy pompowni ścieków. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej jezdni, ona będzie sfrezowana i w to miejsce będą ułożone nowe warstwy bitumiczne. Będzie to warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, ogółem 12 cm warstw bitumicznych. Daje to pewność, że przez kilkadziesiąt lat droga będzie mogła być użytkowana w sposób bezpieczny i nie będzie generowała kosztów. Oprócz wymiany warstwy bitumicznej zostaną wykonane obustronne pobocza z kruszywa. Wymienimy też kostkę brukową na zjazdach. Wykonamy bariery energochłonne na długości 300 metrów. Jest to element wnioskowany przez radnych z tego terenu jak i sołtysów. Okres realizacji inwestycji to 4 miesiące od podpisania umowy, jednak liczymy, że to zadanie zakończy się wcześniej, mówił T. Mroczek. 

Prezes Firmy TRAKT, Andrzej Gierada zaznaczył, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, zdanie faktycznie może mieć krótszy termin realizacji i może się zakończyć w połowie grudnia.

Polecamy również