„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla podjęliśmy współpracę na terenie powiatu z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. oraz lokalnymi mediami celem podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa o zagrożeniu jakie stanowi tlenek węgla oraz gazy pożarowe. Problem zagrożeń sezonu zimowego jest niezwykle niebezpieczny bowiem „czad” zbiera swe żniwo co roku. W poprzednim roku grzewczym odnotowaliśmy 31 pożarów domów jednorodzinnych spowodowanych pożarem sadz. Natomiast w sezonie grzewczym 2021-2022 tych zdarzeń było aż 49. Naszą podstawową bronią jest edukacja, a najlepszy przekaz to obraz. Do naszej akcji zaangażowaliśmy Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św. gdzie na ekranie pokazywany jest spot promujący stosowanie czujek tlenku węgla i dymu.  Spoty te emitowane będą nie tylko przed seansami filmowymi ale również przed wszystkimi wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi. Naszymi odbiorcami będzie duża liczba osób w każdym wieku.  W związku z powyższym liczymy na zmniejszenie liczby zatruć czadem oraz pożarów domów jednorodzinnych, by historia z poprzednich lat już się nie powtarzała.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Św. za podjęte działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej naszych mieszkańców. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu  na pewno więcej osób ma szansę poprawić bezpieczeństwo  swoich mieszkań.
Opracowanie: st. kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.
Zdjęcia: Łukasz Spychała, Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św.2 3

Polecamy również