Uroczyste ślubowanie klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym Nr II

W dniu 10 września w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W tej ważnej uroczystości młodym Chreptusom towarzyszyli Rodzice oraz Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: pułkownik Jerzy Porębiak – Szef Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Lublin Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie oraz Naczelnik Wydziału

Czytaj dalej

Warsztaty w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przy WSBiP

W dniu 22.01.2020r. uczniowie klas: Ib, IIa i IIIa Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 mieli możliwość obejrzeć Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej działające przy Wyższej Szkole Biznesui Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Na chwilę poczuli się jak w prawdziwym szpitalu, ponieważ korytarze i sale są wierną kopią tych prawdziwych,

Czytaj dalej

„Czwórka” – szkoła nowych możliwości

Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” to tytuł projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.” -Projekt zakłada wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w narzędzia TiK, w tym w nowoczesny sprzęt i

Czytaj dalej