Uroczyste ślubowanie klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym Nr II

W dniu 10 września w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W tej ważnej uroczystości młodym Chreptusom towarzyszyli Rodzice oraz Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: pułkownik Jerzy Porębiak – Szef Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Lublin Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego – pan Mariusz Łata.IMG_3617 (Niestandardowy)IMG_3619 (Niestandardowy) IMG_3639 (Niestandardowy)

Dyrektor szkoły Małgorzata Górecka-Smolińska wyraziła zadowolenie, że uczniowie obdarzyli dużym zaufaniem Liceum Ogólnokształcące Nr II i wybrali je na kolejnym etapie swojej edukacji. Podkreśliła, że składając ślubowanie uczniowie stają się częścią pięknej tradycji i historii, które tworzą Liceum Chreptowicza i sprawiają, ze szkoła jest znana nie tylko na terenie miasta i powiatu ostrowieckiego ale także województwa świętokrzyskiego. Życzyła uczniom, żeby każdy dzień spędzony w liceum traktowali jak nową szansę na poznanie otaczającego świata.

Samorząd Uczniowski – reprezentowany przez przewodniczącą Martynę Hamerę i wiceprzewodniczącego Sebastiana Krakowiaka – podziękował w imieniu chreptusowej społeczności pułkownikowi Jerzemu Porębiakowi za przybycie na uroczystość ślubowania i wręczył gościowi koszulkę z logo szkoły na pamiątkę wizyty w naszym liceum.

 

Polecamy również