Ogólnopolski sukces uczennicy PSP nr 1

W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce”

Jego celem było pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii oraz tradycji oręża polskiego.

Prace oceniano w w trzech kategoriach : plastycznej, graficzno – literackiej ( plakat lub wiersz) i dydaktycznej ( komiks lub prezentacja multimedialna).

Wyniki zostały ogłoszone w sierpniu. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Anna Szczepaniak. Napisała piękny i wzruszający wiersz „List do synka…”, który komisja doceniła, przyznając autorce wyróżnienie specjalne.

Gratulujemy Ani ogromnego sukcesu i życzymy dalszych w tym roku szkolnym.

Polecamy również