Podziemne spacery

Główną atrakcją Krzemionek jest trasa turystyczna prezentująca oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń, hałdy górnicze i zagłębienia poszybowe składające się na wyjątkowy krajobraz przemysłowy sprzed 5000 lat.

Ponadto zwiedzając trasę zobaczyć można także rekonstrukcję zadaszenia pradziejowego szybu oraz pracowni krzemieniarskiej i obozowiska górników. Łączna długość trasy turystycznej wynosi 2 km, z czego jej podziemna część liczy ponad 460 m i jest najdłuższą podziemną trasą w Europie. Przy trasie turystycznej znajduje się również rekonstrukcja wioski neolitycznej. Aby przybliżyć turystom warunki życia ludzi neolitu, na podstawie badań archeologicznych odtworzono zabudowania mieszkalne oraz towarzyszące im obiekty gospodarcze społeczności kultur pucharów lejkowatych i amfor kulistych. W sezonie odbywają się tu lekcje muzealne prezentujące życie człowieka w pradziejach. Krzemionki to także miejsce występowania wielu rzadkich roślin i zwierząt podlegających ochronie. Spotkać tu można gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, np.: wawrzynek główkowy, buławnik czerwony oraz podlegające ochronie gatunkowej obuwnik pospolity, lilia złotogłów, dziewięćsił bezłodygowy czy dzwonecznik wonny. Natomiast wśród zwierząt należy wymienić rzadkiego węża gniewosza plamistego czy owady: modliszkę zwyczajną, smukawę okazałą i liczne motyle. Bardzo cenne są również wyjątkowe zbiorowiska roślinne występujące na polu eksploatacyjnym, np. świetlista dąbrowa. W celu ochrony wyjątkowych walorów przyrodniczych w 1995 roku powołano rezerwat przyrody pod nazwą „Krzemionki Opatowskie”.
Foto . K. Pęczalski

Polecamy również