Strajk pielęgniarek

We wtorek pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach od 8 do 10 odejdą od łóżek pacjentów. W tym czasie przeprowadzony zostanie strajk ostrzegawczy. Pielęgniarki żądają między innymi podwyżek płac.
– Od pracy powstrzymamy się w godzinach od 8 do 10 – mówi Grażyna Mikołajczyk. przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w ostrowieckim szpitalu – Nikt z pacjentów nie ucierpi. Będą pozostawieni w bardzo dobrych rękach lekarzy i dyrekcji szpitala.
Wiadomo, że trwają negocjacje pomiędzy dyrekcją szpitala, a pielęgniarkami.
Pierwszy etap negocjacji zakończył się spisaniem protokołu rozbieżności. Pielęgniarki mają trzy zasadnicze postulaty. Chcą zwiększenia zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, aby zapewnić realizację zadań zgodnie z obowiązującymi standardami. Chcą zakazania wydawania poleceń służbowych dotyczących realizowania czynności niezwiązanych z wykonanym zawodem, urealnienia zatrudnienia pracowników w innych zawodach i tym samym odciążenia pielęgniarek i położnych od wykonywania innych czynności, które wykonywać powinny na przykład salowe.

Wnoszą o wzrost płacy zasadniczej w grupie pielęgniarek i położnych o kwotę nie niższą niż 1500 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2015.

Polecamy również