„OSA” na Rosochach

osa

Z bardzo ciekawą propozycją wystąpił radny rady miasta Kamil Długosz.

-Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło uruchomienie nowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym pod nazwą Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- mówi radny Kamil Długosz.- Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych, tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu. Program skierowany jest miedzy innymi do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie (do 50% wydatków kwalifikowanych) na budowę stref aktywności w dwóch wariantach podstawowym i rozszerzonym.

W wariancie podstawowym powstaną siłowania plenerowa (wymagane minimum 6 urządzeń) oraz Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowe urządzenia do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni).

W wariancie rozszerzonym powstaną siłowania plenerowa (minimum 6 urządzeń), strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np. szachy/warcaby lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni), plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym oraz ogrodzenie terenu (wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw).

Planowany start naboru do programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) to styczeń 2018 r.

Czy Gmina Ostrowiec rozważała podjęcie działań mających na celu udział w tym programie i stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Naszego miasta.

Jeśli gmina byłaby zainteresowana udziałem w tym programie chciałbym zaproponować lokalizację takiej inwestycji na osiedlu Rosochy, na terenach należących do Gminy Ostrowiec przy ul. Słonecznej. Taka inwestycja na pewno spełniłaby zakładane cele programu wobec mieszkańców osiedla, jak również wpisywałaby się w program rewitalizacji tych terenów.

Polecamy również