Bunt na sesji !!!

DSC00245DSC00225DSC00230Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu radni zrzeszeni w klubie radnych KWW Jarosława Górczyńskiego gremialnie opuścili obrady nie dopuszczając tym samy do przegłosowania uchwały dotyczącej szkolnictwa w Ostrowcu. Na mocy tej uchwały gmina Ostrowiec miała zawrzeć porozumienie ze starostwem powiatowym w kwestii prowadzenia przez starostwo gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Stanisława Staszica.
– Opuściliśmy obrady, ponieważ nie chcemy uczestniczyć w parodii politycznej mówi Agnieszka Rogalińska, przewodnicząca klubu radnych KWW Jarosława Górczyńskiego. – Uchwała jaka trafiła pod obrady rady powiatu jest typowo polityczna. Nie chodzi w tym przypadku o dobro ucznia tylko o podsycanie negatywnych nastrojów politycznych. Doceniamy tę inicjatywę, ale należy mieć na uwadze fakt, że o edukacji musimy mówić w sensie globalnym. Ja rozumiem, że starostwo chce ratować szkolnictwo ponadgimnazjalne, ale istnieją pewne kryteria. Nie można ratować szkoły ponadgimnazjalnej kosztem szkoły gimnazjalnej. Powiat ma swoje zadania i te zadania powinien realizować, a tak do końca nie jest. Wystarczy przyjrzeć się jak wygląda Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy przy ulicy Gulińskiego.
Bojkot głosowania przez radnych z klubu KWW Jarosława Górczyńskiego spowodował, że na sali obrad nie było większości. Sesja została odroczona do środy do godziny 8.

Polecamy również