Pełnoletność „Szansy”

rogala_robert

1 luty 2000 rok to dzień w którym swoją działalność rozpoczął Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 31. Postanowili uczcić ten swój jubileusz w sposób niekonwencjonalny, zorganizowali arteterapię, czyli wyjście do ostrowieckiego kina, a później w Galerii Fotograficznej podsumowali swoje urodziny tortem, a w zasadzie dwoma o wymiarach 70×90 cm. O krótkie podsumowanie poprosiliśmy – Roberta Rogalę, Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA”.

Jak to było na początku a jak jest teraz ?

Początek naszej działalności to mury budynku Zakładu Opiekuńczo–Rehabilitacyjnego przy ul. Iłżeckiej 31 – 7 pracowni terapeutycznych i 35-ciu podopiecznych. W chwili obecnej to 15 pracowni i 75–ciu podopiecznych oraz pełny węzeł rehabilitacyjny. Założycielem warsztatu była jednostka budżetowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Zakład Opiekuńczo- Rehabilitacyjny.

Więc jak to się stało, że jednostką organizacyjną jest Stowarzyszenie „SZANSA” ?

W związku z tym, że działalność nasza wymagała zaangażowania większych środków finansowych pochodzących z zewnątrz pozyskiwanie ich będąc w jakiś sposób w strukturach jednostki samorządowej było utrudnione. W związku z powyższym zaczęliśmy zastanawiać się nad powołaniem do życia Stowarzyszenia, które docelowo miało stać się jednostką prowadzącą warsztat i pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw powołaliśmy do życia Stowarzyszenie „SZANSA”, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 9.01.2004 roku.

Od tego momentu zaczęły się starania przekazania Warsztatu Terapii Zajęciowej pod Stowarzyszenie. Po spełnieniu wszelkich wymagań prawnych w dniu 7 grudnia 2007 roku podpisane zostało porozumienie trójstronne między: Powiatem Ostrowieckim, Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”- gdzie Stowarzyszenie przejęło prawa i obowiązki od Gminy Ostrowiec Św. związane z prowadzeniem Warsztatu. Od tej chwili Stowarzyszenie „SZANSA” stało się jednostką prowadzącą WTZ.

To wszystko było jeszcze na ul. Iłżeckiej ?

Tak, więc kolejne wyzwanie, które stanęło przed nami to starania o zmianę lokalizacji i co za tym idzie zmiana siedziby dla Warsztatu i Stowarzyszenia. Można powiedzieć, że do chwili obecnej było to największe wyzwanie inwestycyjne jeżeli chodzi o naszą działalność. W 2012 roku został zatwierdzony projekt budowlany dotyczący pozwolenia na roboty budowlane obejmujący przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby naszej działalności – czyli prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Po spełnieniu wszelkich procedur przetargowych rozpoczęliśmy planowaną wcześniej przebudowę, która zakończona została 18.04.2013 roku.

W maju 2013 roku WTZ działający przy Stowarzyszeniu „SZANSA” rozpoczął już swoją działalność w wyremontowanym obiekcie przy ul. Żabiej 31. Jednak remont budynku nie zakończył się na tym etapie. Kolejne inwestycje związane z naszą siedzibą to była wymiana pokrycia dachowego, odnowienie elewacji budynku, odwodnienie i wykonanie wentylacji piwnic, wymiana ogrodzenia (przód budynku). To wszystko zostało zrobione przy zaangażowaniu naszych własnych środków finansowych. Pozostało jeszcze do wykonania- dalsza część ogrodzenia i zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku – ale to w najbliższym możliwym czasie.

Sporo inwestujecie w swoją siedzibę ?

Jednak nasza działalność to nie tylko remonty. Placówka nasza powołana została i głównym jej celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. I taką możliwość naszym podopiecznym dajemy poprzez prowadzenie terapii zajęciowej w piętnastu pracowniach terapeutycznych, oraz zabiegi rehabilitacyjne świadczone w naszej placówce. Aby wywiązać się jak najlepiej z naszej działalności wyszliśmy szeroko poza ramy tego do czego powołany został warsztat.

Czyli ?

Jako chyba jedyni w powiecie posiadamy wpis do rejestru wojewody i możemy oraz organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych jak również mieszkańców naszego powiatu. Jesteśmy również od czterech lat organizatorami obozów integracyjnych, podczas których uczestnicy zajęć w naszym warsztacie mogą poznać walory turystyczne i przyrodnicze naszego kraju. Oprócz obozów organizujemy wiele wycieczek turystyczną- krajoznawczych w których udział chętnie biorą uczestnicy i rodzice.

A projekt, którego zostaliście zwycięzcą ?

W 2016 roku zostali zostaliśmy zwycięzcą EDU Inspiracje 2016 w Kategorii Edukacja Dorosłych Europen Citizen Today – podczas realizacji tego projektu: uczestnicy i pracownicy mogli wyjechać do Hiszpanii, Portugali, Włoch, Rumuni oraz odwiedzić Cypr. Podsumowanie projektu odbyło się u nas w Ostrowcu Świętokrzyskim. Było to dla nas wielkie wyzwanie ale warto było..

A co z Olimpiadami Specjalnymi ?

Działalność nasza w dużej mierze oparta jest również na sporcie. Przy Stowarzyszeniu od 10 lat działa Klub Olimpiad Specjalnych „SZANSA”, a zawodnicy i trenerzy w nim skupieni biorą czyny udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą (Ukraina, Łotwa, Austria). Mieliśmy również swojego przedstawiciela na Olimpiadzie w Korei – PyeongChang 2013. Dyscypliny sportowe uprawiane prze zawodników są kolejną formą rehabilitacji i zarazem pokazaniem tego, że ja też potrafię to zrobić i walczyć jak równy z równym.

Muzyka to kolejna Wasza pasja ?

Oferta jaką kieruje WTZ działający przy naszym Stowarzyszeniu to również możliwość realizacji się w Zespole Artystycznym „ZODIAK”- liczne przedstawienia na różnych scenach i podczas różnych okoliczności są również formą rehabilitacji skierowaną do naszych podopiecznych.

Ale przecież przez te lata działaliście na różnych płaszczyznach.

Oprócz tego, że bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach to sami również je organizujemy- czego przykładem mogą być organizowane wcześniej Ogólnopolskie Przeglądy Artystyczne „Z muzyką przez życie”, zawody sportowe „SZANSA CUP” turnieje w piłkę nożną na boisku trawiastym, zawody sportowe w kolarstwie oraz wystawy artystyczne w muzeum ostrowieckim.

Placówka nasza prowadzi również zajęcia studyjne dla grup przyjeżdżających z całej Polski- podczas tych wizyt wszyscy jej uczestnicy mogą zapoznać się z działalnością naszej placówki oraz naocznie zobaczyć jak działalność nasza wygląda w praktyce. Od dwóch lat wydajemy również własny kalendarz, który jest pokłosiem pracy terapeutycznej bo oprócz wydruku powstaje w naszej placówce.

Ostatnio głośno było o Pana udziale w rozmowach przy tworzeniu ustawy „Za Życiem”

Bierzemy również udział w debatach dotyczących przyszłości warsztatów terapii zajęciowej jako przedstawiciele ogólnopolskiego forum wtz- gdzie zawsze podkreślana jest rola warsztatów w procesie rahabilitacyjnym osób niepełnosprawnych. Spotkania takie odbywają się na szczeblu wojewódzkim i ministerialnym. Na chwilę obecną zmiany proponowane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej budzą wiele kontrowersji i sprzeczności z prawem co dla nas jest niepokojące ponieważ dotyczy prawidłowego procesu funkcjonowania wtz w przyszłości.

Dużo tego się nazbierało…

To tylko niektóre z przykładów naszej działalności mamy nadzieję, że ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieliśmy. Pewne plany dotyczące dalszej naszej działalności już kreśli życie więc mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli podać to do publicznej wiadomości i na bieżąco będzie można śledzić nasze poczynania i działalność na stronie www.szansa.onecik.pl oraz na naszym koncie na FB.

– Dziękuję za rozmowę

Polecamy również