KONFERENCJA Z UDZIAŁEM WYBITNYCH SPECJALISTÓW W CKU

W piątek w sali konferencyjnej CKU odbyła się konferencja nt. Skutecznego poradnictwa i doradztwa zawodowego w edukacji, którą gminna placówka zorganizowała we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia i upowszechnianie wiedzy w tym obszarze. Konferencja – jak twierdzi Rektor WSBiP dr Izabela Zaborowska – jest również namacalnym przykładem realizacji postanowień umowy o współpracy, jaką obie instytucje podpisały.DSC07559DSC07563DSC07562DSC07565DSC07561DSC07558DSC07567DSC07560DSC07544DSC07547DSC07548

– U genezy konferencji leży kilka czynników; niedosyt efektywnych szkoleń na temat doradztwa zawodowego, zwłaszcza w szkołach dla dorosłych, co za tym idzie brak pogłębionej refleksji w tym temacie przy jednoczesnym deklarowanym i chyba coraz bardziej zauważalnym renesansie szkolnictwa zawodowego, konkurencyjności na rynku pracy i wszechobecnej kulturze sukcesu. Zależy nam w pierwszej kolejności na upowszechnieniu znaczenia doradztwa edukacyjnego, następnie na wypracowaniu efektywnych programów i inspirowanie się wzajemnie dobrymi praktykami. Stąd zaproszeni referenci będą omawiać znaczenie pracy w samorozwoju, warunki skutecznego doradztwa i poradnictwa zawodowego, opierając się również na badaniach empirycznych. Zostaną również przybliżone dobre rozwiązania w tej dziedzinie. Aby właściwie ukierunkować czyjś rozwój zawodowy, trzeba wyjść od diagnozy jego mocnych i słabych stron, predyspozycji, rozwijania zainteresowań, wykształcenia u młodego człowieka umiejętności podejmowania decyzji, panowania nad stresem, wiary we własne możliwości, skutecznej komunikacji, a to powinno odbywać się z udziałem nie tylko wykwalifikowanych doradców, ale wszystkich pedagogów i instytucji zobligowanych do współpracy ze szkołami. Wybór drogi zawodowej to właściwie finalne działanie procesu, który powinien mieć swój początek na starcie edukacji. Oczywiście rola doradców zawodowych jest w tym procesie bardzo istotna, niemniej sam doradca nie jest w stanie zrealizować w pełni wszystkich celów – komentuje dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Obok referentów, tj. dr. Sylwestra Scisłowicza, dr Małgorzaty Krawczyk-Blicharskiej, kierownik w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Anny Stelmach, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach Małgorzaty Urban, kierownik w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Izabeli Juszkiewicz głos zabrali w imieniu patronów honorowych, tj. Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego – Małgorzata Stafijowska oraz w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika – starszy wizytator Wiesław Gruszka. Rangę konferencji podkreślili swoją obecnością i swoimi wypowiedziami także kierownik w Ośrodku Rozwoju Edukacji Jerzy Bielecki, przedstawicielka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego Maria Piekarz, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Eligiusz Mich, prezes Józef Grabowski, przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele Agencji Rozwoju Lokalnego Katarzyna Sobczyk i Anna Dymanowska, przedstawicielki Centrum Integracji Społecznej z dyrektor Karoliną Nowak, dyrektorzy i pracownicy CKU i CKP z Kielc, Starachowic oraz Staszowa. Szkoły ostrowieckie były reprezentowane przez dyrektorów i pedagogów gimnazjów, dyrektor ZDZ Izabelę Pustułę oraz dyrektora ZS nr 3 Czesława Golisa.

O tym, że konferencja była udana, świadczy żywa dyskusja, momentami nawet bardzo emocjonująca.

Organizatorzy konferencji podkreślają, że dała ona początek pewnym pomysłom, które zamierzają realizować i, jak podkreślają, konferencja to tylko punkt wyjścia do jeszcze efektywniejszego działania w zakresie podnoszenia jakości doradztwa i poradnictwa zawodowego. Oby udało się włączyć w ten proces również szkoły, których przedstawiciele nie byli obecni na konferencji. Od skutecznych inicjatyw w tym zakresie zależy bowiem także sukces tego miasta. Dobrzy i spełnieni pracownicy to ci, którzy wybrali właściwą ścieżkę zawodową. Jest więc to nasz wspólny interes.

Polecamy również