Nie słychać co mówią radni

Nagłośnienie jakie używane jest podczas obrad Sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego jest fatalne.

Głos mówców przemawiających podczas obrad nie dobiega do wszystkich, a jeżeli już to jest przerywany i niewyraźny co raczej denerwuje odbiorcę niż pozwala się skupić na tym co ma ważnego do przekazania, któryś z radnych powiatowych, gości lub nawet sam pan starosta czy przewodniczący Rady Powiatu. Stali uczestnicy obrad dobrze wiedzą o tym w jakim stanie są urządzenia nagłaśniające i mocnym, silnym głosem mówią do mikrofonu. Trzeba przy tym jednak mieć mnóstwo siły, a nie każdy z przemawiających jest solidnej postury i ma płuca jak miech kowalski. Najwyższy czas pomyśleć o zmianie nagłośnienia lub przynajmniej o jego naprawie.

Polecamy również