Akcja przed kościołem

Członkowie rady osiedla Pułanki prowadzili dzisiaj przed kościołem Św. Kazimierza akcję informacyjną na temat Budżetu Obywatelskiego.
– Chcemy przybliżyć mieszkańcom naszego osiedla samą ideę Budżetu Obywatelskiego oraz posłuchać jakie mieszkańcy mają pomysły i propozycje odnośnie realizacji budżetu – mówi przewodniczący rady osiedla Pułanki Maciej Kozicki. – Każdy pomysł się liczy i będzie przez nas gruntownie analizowany.
A jakie pomysły odnośnie Budżetu Obywatelskiego mają sami mieszkańcy Pułanek.DSC02114DSC02112DSC02113DSC02116DSC02123DSC02119DSC02126DSC02123 DSC02117DSC02115
– Przydałby się kolejny, ładnie urządzony plac zabaw – mówi Klaudia. – Taki z nowoczesnymi urządzeniami do zabawy dla dzieci. Tego typu miejsc nigdy nie za dużo na osiedlach.
– Może jakiś przytulny i ładnie urządzony skwer – mówi Karolina Farbisz, mieszkanka osiedla Pułanki. – Im więcej zieleni na osiedlu tym lepiej.
– Mnie to się marzy osiedlowy, odkryty basen, ale obawiam się, że jest to zbyt droga inwestycja – mówi Piotr Konarski. – Jeżeli nie basen to przynajmniej ścianka wspinaczkowa lub więcej urządzeń na plenerowej siłowni.
– Zdecydowanie na terenie naszego osiedla potrzeba jest kawiarenka, żeby lokatorzy mieli się gdzie spotykać i porozmawiać przy kawie – twierdzi Justyna Rogala. – Ja jestem bezrobotna to mogłabym taką kawiarenkę prowadzić.
Przypominamy, że fundusze przeznaczone do realizacji pierwszego, pilotażowego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście wynoszą sto tysięcy na inwestycje i 50 tysięcy na kulturę. Propozycje do budżetu Obywatelskiego należy składać do końca lipca.
Wypełniony formularz wraz z listą mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających to zadanie oraz ewentualnie z oświadczeniami opiekunów prawnych należy:
– złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydziale Planowania i Rozwoju, pok. 101, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, lub
– przesłać poprzez operatora pocztowego (o zachowaniu terminu do zgłoszenia propozycji zadania decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta) lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres bo@um.ostrowiec.pl .
Weryfikacja złożonych wniosków nastąpi pod względem formalnym tj. kompletności i zgodności z regulaminem oraz pod względem faktycznych możliwości realizacji proponowanych zadań w szczególności: kosztów ich realizacji, w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2015 roku.
Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków, które poddane zostaną głosowaniu oraz lista wniosków zweryfikowanych negatywnie wraz z podaniem uzasadnienia, zostanie podana do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta w terminie do 7 września 2015 roku.
Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane wnioski odbędzie się w formie bezpośredniej poprzez złożenie, przy jednym wybranym zadaniu, podpisu przez pełnoletnich mieszkańców na listach konsultacyjnych. Listy konsultacyjne będą wyłożone w punktach konsultacyjnych miejscach podanych do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta w terminie od 8 września do 15 września 2015 roku.
Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta w terminie do 21 września 2015 roku.

Polecamy również