Ważne święto dla Polaków

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego na obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3–go Maja

Program uroczystości upamiętniającej 224  rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja:
• 10.30 – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kolegiacie p.w. Świętego Michała Archanioła
• 11.30 – przejście pocztów sztandarowych pod Pomnik Pomordowanych na Rynku
• 11.40 – odegranie hymnu, przemówienia okolicznościowe
• 12.00 – złożenie wiązanek pod Pomnikiem Pomordowanych
• 13.00 – wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Miejskiego Centrum Kultury
•15.00 – majówka w Amfiteatrze w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (występy artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych z Ostrowca Świętokrzyskiego, pokazy broni i sprzętu strzeleckiego, ratownictwa)

Zadbajmy o to, by nasze miasto miało uroczysty wygląd. Niech flagi narodowe załopoczą nad każdym polskim domem. Uczcijmy jak najgodniej święto, będące symbolem największych narodowych tradycji.

Polecamy również