Konferencja o konflikcie

W dniach 19-20 listopada br. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. politolodzy, ekonomiści, specjaliści i eksperci w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także problematyki wschodniej wywodzący się w wielu krajów europejskich, rozważać będą nad politycznym, militarnym i ekonomicznym wymiarem kryzysu ukraińskiego w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, jego uwarunkowań i zagrożeń.

Problematyka wpływu kryzysu ukraińskiego na system bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga pogłębionych, wielopłaszczyznowych analiz. Organizatorzy Konferencji, nad którą Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką konfliktu ukraińskiego do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja otwiera obchody 20-lecia ostrowieckiej Uczelni. Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie: http://wsbip.edu.pl/

Polecamy również