Plaga uzależnień

Rozmowa z Łukaszem Niewczasem, pedagogiem, specjacją terapii uzależnień, pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, konsultantem Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Eksperymentującymi z Narkotykami i ich Rodzin prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu.
– Problem uzależnień od substancji psychoaktywnych w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się nasilił. Gdzie tkwi tego przyczyna?
– Zjawisko sięgania po substancje psychoaktywne nie jest nowe, jednak, gdy pojawia się możliwość nabycia danej substancji, wówczas problem uzależnień zdecydowania nasila się. Dostępność do dopalaczy spowodowała, że wielu młodych ludzi czy to z nudów czy z ciekawości próbuje tych niezwykle szkodliwych substancji chemicznych. Niestety z bardzo złym wpływem na ich zdrowie. Poza tym coraz częstszym zjawiskiem są tak zwane uzależnienia krzyżowe. Ludzie uzależniają się jednocześnie od kilku substancji jak: alkohol, narkotyki czy właśnie dopalacze. Do tego bardzo często dochodzi hazard czy uzależnienie od internetu. Przez to leczenie jest także trudniejsze.
– Dopalacze zbierają już żniwa poważnych zatruć czy trzeba czekać na najgorsze, żeby decydenci obudzili się i wprowadzili całkowity zakaz handlu tymi substancjami?
– Istnieje w naszym kraju porzekadło, że żeby coś się zmieniło musi wydarzyć się wieka tragedia. Ja uważam, że tragedia dzieje się cały czas, bo zdelegalizowane dopalacze w roku 2010 nie zniknęły z rynku. Handel przeniósł się do internetu. Młodzi ludzie nie widzą w sięganiu po coś co jest dostępne na rynku nic złego i czasem nieświadomie wyrządzają sobie ogromną krzywdę. Zakaz wprowadzony przez rząd sprzedaży tego typu substancji to bardzo ważny argument w walce z dopalaczami. Drugą ważną sprawą jest profilaktyka i wyjaśnianie młodym ludziom jakie jest to ogromne niebezpieczeństwo. Kolejna sprawa to alternatywa dla młodych ludzi jaką możemy im zaproponować. Po prostu zamiast sięgać po dopalacze czy inne substancje psychoaktywne niech idą na boisko lub do hali sportowej. Niech udadzą się na kurs tańca lub pojeżdżą na rowerach czy rolkach. Dorośli powinni wskazać młodym ludziom właściwą drogę.
– Kto powinien przyjść do punktu, w którym Pan dyżuruje?
– Przede wszystkim osoby, które zaobserwują u siebie czynności, które są poza ich kontrolą. Jeżeli organizm domaga się substancji, którą dana osoba przyjmowała, wówczas najwyższy czas odwiedzić punkt konsultacyjny. Przychodzą do punktu także rodzice i opiekunowie, którzy obserwują u swoich dzieci i podopiecznych „dziwne” zachowanie.
– Wówczas pojawia się Pana rola jako terapeuty, który ma wyprowadzić daną osobę z sytuacji kryzysowej, ale co z profilaktyką?
– Agencja Rozwoju Lokalnego od kwietnia tego roku prowadzi w każdym ostrowieckim gimnazjum punkty konsultacyjne. W tych punktach młodzi ludzie mogą bardzo szybko znaleźć pomoc. Pracownicy szkół muszą też wiedzieć na co mają zwracać uwagę. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli podczas, których uwrażliwiamy ich na pewne specyficzne zachowania uczniów. Takie skomasowane działania profilaktyczne już przynoszą pozytywne efekty, ponieważ wielu młodych ludzi zgłasza się do punktów konsultacyjnych, bo zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że grozi im niebezpieczeństwo uzależnienia. Na pewno nie wolno nam bagatelizować problemu i uważać, że go nie ma, bo ten problem jest bardzo duży.
– Dziękuje za rozmowę.

„PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z WYSTĘPUJĄCYM  PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”
Poradnictwo informacyjno – edykacyjne
dla rodzin z występującym problemem alkoholowym
Centrum Biurowo – Konferencyjne
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
Parter, pokój nr 7
tel.: 731 332 545
Dyżur prawnika w czwartki w godz. 14.00-17.00
Dyżur psychologa w środy w godz. 15.00-18.00
Telefoniczne zapisy na spotkania pon. – pt. w godz. 8.00-16.00
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I EKSPERYMENTUJĄCYCH Z NARKOTYKAMI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
Poradnictwo informacyjno – edykacyjne
Centrum Biurowo – Konferencyjne
ul.Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
Parter, pokój nr 3
tel.: 731 332 545
(dyżury w każdy wtorek w godz. 16.15-20.15, telefoniczne zapisy na spotkania
od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00)
Porady są udzielane przez specjalistów terapii uzależnień oraz terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Polecamy również