Diagnoza w punktach

Agencja Rozwoju Lokalnego uruchomiła punkty konsultacyjne, w których można szukać pomocy u specjalistów z zakresu uzależnień.
– Celem naszej działalności jest wstępne zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego, mówi Katarzyna Sobczyk z Agencji Rozwoju Lokalnego. Do naszych zadań należy: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, prawnych, psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień, wspomaganie osób używających ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany, motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny, współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień,
w szczególności lekarzami psychiatrii. Z informacją poprzez ulotki, plakaty i media, chcemy dotrzeć do mieszkańców, by wiedzieli, że na miejscu, w Ostrowcu, mogą uzyskać bezpłatne wsparcie i pokierowanie.
-Klienci punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach oraz klienci punktu konsultacyjnego przy ARL to w głównej mierze młodzież ucząca się oraz ich opiekunowie lub rodzice- mówi spec. terapii uzależnień Łukasz Niewczas ze Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.- Zdecydowana większość osób traktuje wizytę w punkcie jako swój pierwszy krok w kierunku poradzenia sobie z problemem eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi oraz coraz częściej z uzależnieniami behawioralnymi. Młodzi ludzie potrzebują diagnozy swojego uzależnienia tzn. odpowiedzi na pytanie: „czy moje sięganie, używanie to już problem…? Czy muszę się leczyć…?”. Dorośli potrzebują wskazówek jak sobie radzić, żeby ich dzieci lub podopieczni „…nie poszły o krok za daleko!”. Jak mówi specjalista terapii uzależnień od narkotyków Łukasz Niewczas „punkt konsultacyjny spełnia rolę drogowskazu dla opiekunów oraz znaku STOP dla młodzieży, która ma możliwość zatrzymania się i przemyślenia czy ruch, który wykonają będzie dla nich bezpieczny”. Warto skorzystać z informacji i pomocy. Zapraszamy
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z WYSTĘPUJĄCYM  PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”
Poradnictwo informacyjno – edykacyjne
dla rodzin z występującym problemem alkoholowym
Centrum Biurowo – Konferencyjne
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
Parter, pokój nr 7
tel.: 731 332 545
Dyżur prawnika w czwartki w godz. 14.00-17.00
Dyżur psychologa w środy w godz. 15.00-18.00
Telefoniczne zapisy na spotkania pon. – pt. w godz. 8.00-16.00
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I EKSPERYMENTUJĄCYCH Z NARKOTYKAMI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
Poradnictwo informacyjno – edykacyjne
Centrum Biurowo – Konferencyjne
ul.Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
Parter, pokój nr 3
tel.: 731 332 545
(dyżury w każdy wtorek w godz. 16.15-20.15, telefoniczne zapisy na spotkania
od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00)
Porady są udzielane przez specjalistów terapii uzależnień oraz terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Polecamy również