Uwaga na wagi

Okazuje się, że niektórzy sprzedawcy na bazarze w Ostrowcu stosują rożne sztuczki, żeby zarobić jak najwięcej na klientach. Są tacy, którzy ważną towar na nieodpowiednich wagach i stosują nielegalne odważniki.
-Straż miejska w Ostrowcu systematycznie dokonuje kontroli punktów handlowych i przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, pod kątem posiadania ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej oraz właściwego stosowania użytkowanych przyrządów pomiarowych takich jak wagi i odważniki- mówi zastępca komendanta straży miejskiej Marcin Gruszka. – Kontrole legalizacji wag i odważników mają na celu przeciwdziałanie oszukiwaniu klientów , którzy w większości nie zwracają uwagi na rzeczywistą wagę kupowanych produktów. Dysponując wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki wynika, że najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie występuje w handlu obwoźnym tzw. bazarowym, gdzie drobni przedsiębiorcy i producenci rolni nie zawsze korzystają z legalizowanych urządzeń. W związku z tym ostatnie kontrole przeprowadzono w dni targowe i dotyczyły terenów Targowisk Miejskich zlokalizowanych przy ulicy Słowackiego i na osiedlu Ogrody. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, którymi objęto 42 podmioty prowadzące działalność handlową przy użyciu przyrządów pomiarowych. Stwierdzono 20 przypadków używania przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej lub nie spełniających określonych przepisami wymagań. W związku z czym nałożonych zostało 11 mandatów karnych kredytowanych, a 9 razy poprzestano na pouczeniu. W pozostałych 22 przypadkach w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

Foto. Internet

Polecamy również