Strażnicy na podium

W Kielcach na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji odbył się XII Finał Świętokrzyskich Zawodów „Patrol Roku Straży Gminnych (Miejskich) 2015”. Do rywalizacji o miano najlepszych par patrolowych województwa świętokrzyskiego stanęli najlepsi strażnicy wyłonieni w ramach wewnętrznych eliminacji. Straż miejska w Ostrowcu Św. reprezentowana była przez dwie pary patrolowe, które zajęły wysokie II i IV miejsce.sm2
Przeprowadzone zawody były doskonałą okazją sprawdzenia stopnia przygotowania zawodowego funkcjonariuszy, od których wymagana jest znajomość przepisów prawa, umiejętność stosowania technik samoobrony i obezwładniania osób oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Do rywalizacji przystąpiły najlepsze, dwuosobowe patrole, wyłonione w swoich jednostkach w drodze eliminacji I stopnia na szczeblu podstawowym. Straż Miejską w Ostrowcu Św. reprezentowały dwie pary patrolowe w składzie spec. Szczepan Górczyński i spec. Jacek Mrozowicz oraz insp. Krzysztof Karcz i mł. straż. Jarosław Kisiel.
Konkurencje rozgrywane podczas Finału, miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia oraz prawidłowego przygotowania zawodowego funkcjonariuszy pod kątem wykonywanego zawodu. Za przygotowanie i ocenę poszczególnych konkurencji odpowiadali specjaliści Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Wśród konkurencji znalazł się więc: sprawdzian wiedzy zawodowej, zastosowanie technik obezwładniania osób oraz przeprowadzanie przez strażników symulacji interwencji z elementami pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Patrol Straży Miejskiej z Ostrowca Św. w składzie spec. Szczepan Górczyński i spec. Jacek Mrozowicz zajął w zawodach drugie miejsce ustępując najwyższego miejsca na podium parze patrolowej ze Starachowic, trzecie miejsce zajęła para strażników reprezentująca Kielce. Trzy najlepsze pary okazały się również zwycięzcami poszczególnych konkurencji, ekipa z Ostrowca Św. jak zwykle okazała się najlepsza w konkurencji „Sprawdzian wiedzy zawodowej”

Polecamy również