Kolejny sukces Andrzeja Nowaka

Andrzej Nowak z Ostrowca Świętokrzyskiego, reporter, autor kilku książek, otrzymał w tym roku Świętokrzyską Nagrodę Kultury. To wyróżnienie za osiągnięcia dziennikarskie i literackie otrzymał podczas inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2015/2016, która odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.
Świętokrzyska Nagroda Kultury została przyznana Andrzejowi Nowakowi przede wszystkim za książkę „My z pałacu”, którą w roku 2014 opublikowało prestiżowe Wydawnictwo „Bellona”. Publikacja wzbudziła duże zainteresowanie krytyki ogólnopolskiej. Była recenzowana m.in. w kwartalniku „Wyspa” i w miesięczniku ”Nowe Książki”, a autor został zaproszony do licznych programów radiowych i telewizyjnych m.in. w radiowej „Trójce” i w TVP Historia. Jest jedną z ciekawszych publikacji poświęconych społeczno–politycznym mechanizmom historii osnutym na tle dziejów pałacu Karskich we Włostowie koło Opatowa. Książka zainteresowała wybitnego reżysera, twórcy wielu znakomitych dzieł w kinematografii polskiej Andrzeja Barańskiego, który w oparciu o jej fabułę, sceny i sytuacje pracuje nad kolejnym scenariuszem do swego filmu.
Podczas spotkania w WBP w Kielcach tegoroczna Świętokrzyska Nagrody Kultury trafiła do 15 laureatów. Jest corocznie przyznawana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.
Na początku istnienia samorządu województwa wręczana była jako Nagroda Marszałka Województwa, od 2008 r. jest Świętokrzyską Nagrodą Kultury. Wśród jej laureatów jest wielu znakomitych artystów, pisarzy i animatorów kultury, m.in. jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy Wiesław Myśliwski, badacz twórczości Stefana Żeromskiego Zdzisław Adamczyk, malarz Otton Grynkiewicz, poetka Irena Żukowska-Rumin, muzyk i kompozytor Włodzimierz Kiniorski.
Przed trzema tygodniami Andrzej Nowak za książkę „My z pałacu” i za pracę dziennikarską w 25-lecie wolnych mediów otrzymał w Warszawie Odznakę Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. archiwum – Andrzej Nowak ze Świętokrzyską Nagrodą Kultury w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
.

Polecamy również