Mamy super dyrektora

Katarzyna Dryjas, dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 16 im. Kolorowa Akademia w Ostrowcu Świętokrzyskim została Super Dyrektorem Przedszkola w Ogólnopolskim Konkursie Super Dyrektor, organizowanym przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, kwartalnik „Przed Szkołą” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

– Super Dyrektor Przedszkola- to brzmi dumnie. Jak dochodzi się do takich laurów?
– Ciężką pracą, którą wykonuje się w gronie zaangażowanych współpracowników. Muszę zaakcentować, że to nie jest tylko mój sukces, a całej placówki. To nie jest też praca jednego roku, bowiem od 2009 zainteresowałam się koncepcją edukacji daltońskiej popularną w Holandii i zaczęłam doskonalić się w tym kierunku. Były wizyty studyjne, edukacja na uniwersytecie Katholieke Pabo Zwolle, współpraca z fundacją Dalton International aż wreszcie udało się te założenie wdrożyć u nas.
– Ta innowacyjność zadecydowała o sukcesie?
– Tak. Byliśmy jedną z dwóch pierwszych placówek w Polsce, w której udało się wdrożyć pedagogikę planu daltońskiego. W 2011 powołaliśmy Polskie Stowarzyszenie Dalton, a później robiliśmy wszystko, aby dostosować ów model do polskiego systemu edukacyjnego. Nasze studia pedagogiczne też przygotowywały do innej pracy, a tu musieliśmy postawić na danie dzieciom wolności i ich samodzielność, choć standardem w naszym kraju jest nadal niestety wyręczanie maluchów oraz nadmierna ich ochrona.
– Lubi Pani nowości i wyzwania w swojej pracy?
– Odkąd byłam młodym nauczycielem zawsze poszukiwałam czegoś ciekawego. Robiłam to po pierwsze, aby nie zgnuśnieć, a po drugie, aby doskonalić warsztat pracy. Zależało mi na tym, żeby edukacja była efektywna, a ta koncepcja która mnie zafascynowała, a teraz popularyzuję, świetnie się sprawdza, bo u przedszkolaków pojawia się motywacja wewnętrzna, przez co dziecko samo chce się uczyć. Dzieci mają też możliwość samodzielnego planowania, organizowania własnej pracy z pełną jej administracją zaś nauczyciel pełni rolę coacha. Tak więc oddajemy dzieciom klucz do ich własnej edukacji. Efekty są zauważalne nie tylko przez nauczycieli ale także przez rodziców. Stowarzyszenie, które powołaliśmy ma pod swoją opieką 50 przedszkoli i szkół, które rozpoczęły wdrażanie planu daltońskiego. Jak widać koncepcja cieszy się dużym zainteresowaniem a rozwój planu daltońskiego w Polsce staje się bardzo dynamiczny, co ogromnie mnie cieszy. W polityce edukacyjnej na szczeblu państwa mówi się o indywidualizacji, samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności współpracy, a plan daltoński to doskonałe narzędzie, aby móc te cele osiągać.
– Super Dyrektor Przedszkola, to nie jedyne wyróżnienie za innowacyjność nauczania?
– W tym roku w Łodzi w Akademii Humanistyczno Ekonomicznej otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „Szkoła innowacyjna”. Tych nagród jest trochę, nie pracuję dla nich, ale dodają one skrzydeł w pracy, bo okazuje się, że jest ona doceniana.
– Gratuluję i dziękuję za rozmowę.

Polecamy również