Pacjencie- czy jesteś zadowolony?

Ruszyła pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta
Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w oparciu o wyniki anonimowej ankiety – to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, który ruszył w czwartek, 5 listopada w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które potrwa do końca listopada.
-Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług – podkreśla Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może to być to jedno z kryteriów umożliwiające dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych placówek.
Ankieta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny.  Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie.Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią  funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać – w miarę możliwości – przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.
Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach pilotażu przez trzy tygodnie (od 5 listopada br.) anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ (Kielce, ul. Jana Pawła II 9) oraz ich delegatur:
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu, ul. ul. Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego);
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”).
Ankieta składa się z 23 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. czterech minut. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.:
– co jest dla Pana/Pani najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.);
–  czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji ostanie zdrowia/ trybie i sposobie leczenia?
– proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej – łatwość dodzwonienia się (w skali od 1 do 5);
Formularz ankiety do przeprowadzenia pilotażowego badania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej został opracowany z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Propozycję pytań przesłano do 63 organizacji i instytucji m.in.: uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiającej pacjentów, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego, czy w końcu do organizacji skupiających lekarzy POZ.
Ankieta znajduje się na stronie świętokrzyskiego NFZ – http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-dla-pacjentow,2051.html

Polecamy również