Policjantka w Sejmiku

Dzisiaj mł.asp. Maja Słowik z Wydziału Prewencji z ostrowieckiej komendy policji uczestniczyła w Sejmiku uczniowskim zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie dotyczyło problematyki tzw. „dopalaczy”.
Słuchaczami dzisiejszego Sejmiku w PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim byli uczniowie reprezentujący klasy  od 4 do 6. Tematem spotkania były zagrożenia związane z tzw.” dopalaczami”. Dyrektor placówki Jadwiga Dadia na wstępie omówiła cele spotkania i zaprosiła do wygłoszenia swoich prelekcji zaproszonych gości, wśród których byli między innymi – przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani Wiesława Woźniak oraz mł.asp. Maja Słowik z ostrowieckiej komendy policji. Policjantka omówiła prezentację multimedialna związaną z tematem Sejmiku, wyświetliła spot profilaktyczny dotyczący walki z dopalaczami oraz poinformowała słuchaczy o dostępnych formach i punktach pomocy osobom uzależnionym od środków odurzających. Podczas Sejmiku uczniowie pod okiem pedagoga szkolnego i nauczycieli wykonywali w grupach lub indywidualnie ćwiczenia  zniechęcające do używek oraz odpowiadali na zadawane pytania.

Polecamy również