Wnioski na drogi

Do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” na rok 2016 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski złożyła dwa projekty.
– Pierwszy dotyczy budowy dróg gminnych ulic J. Milewskiego, S Jeżewskiego i ul. Szmaragdowej (dawna ul. Stawki) oraz przebudowy ul. Świerkowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś drugi przebudowy ulicy L. Chrzanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Polna do skrzyżowania z ul. Ostrowiecką wraz z remontem nawierzchni ul. L. Chrzanowskiego  na odcinku od ul Ostrowieckiej do ul. J. Kilińskiego- wylicza prezydent Jarosław Górczyński.
Samorządy na wniosek wojewody do 30 października br. mogły składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach pierwszej edycji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przewidzianego do realizacji w 2016 roku.  Na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono 40.822.219 zł.  Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych.
Jednocześnie dopuszczono możliwość składania więcej niż jednego projektu przez gminy, w tym miasto na prawach powiatu oraz więcej niż dwóch projektów przez powiaty ziemskie.

Polecamy również