Bezpieczny punkt

Inicjatywa Gminy Ostrowiec Św. i Agencji Rozwoju Lokalnego dotycząca uruchomienia
w Ostrowcu Punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom, ciszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowca i nie tylko. Punkt konsultacyjny to jedno z pierwszych, bezpiecznych miejsc, gdzie można uzyskać wstępną pomoc specjalistów z zakresu terapii uzależnień.

W punktach zlokalizowanych w siedzibie ARL ( Ostrowiec, ul. Sienkiewicza 70) świadczone jest wsparcie informacyjno-edukacyjne dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin, a także pomoc interwencyjno-wspierająca dla osób z problemami alkoholowymi
i ich rodzin, zaś w punktach zorganizowanych we wszystkich gimnazjach ostrowieckich świadczona jest pomoc dla uczniów i uczennic, szczególnie tych wykazujących problemy opiekuńczo wychowawcze oraz członków ich rodzin/opiekunów ( pomoc terapeutyczna i psychologiczna). Zadania są finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.Wszystkie usługi są bezpłatne dla mieszkańców Ostrowca Św., a świadczą je: psycholog, terapeuci oraz prawnik.
-Najogólniej mówiąc celem naszej działalności jest wstępne zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego, mówi Katarzyna Sobczyk z Agencji Rozwoju Lokalnego. Z informacją poprzez ulotki, plakaty i media, chcemy dotrzeć do mieszkańców, by wiedzieli, że na miejscu,
w Ostrowcu, mogą uzyskać bezpłatną pomoc. Uczestniczymy także w miejskich imprezach plenerowych, spotkaniach z rodzicami, odwiedzamy młodzież w szkołach, by promować życie bez uzależnień. Zdecydowana większość osób traktuje wizytę w punkcie jako swój pierwszy krok
w kierunku poradzenia sobie z problemem eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi oraz coraz częściej z uzależnieniami behawioralnymi. Warto skorzystać z bezpłatnej informacji
i pomocy. Zapraszamy
Przypominamy:
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I EKSPERYMENTUJĄCYCH
Z NARKOTYKAMI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
Poradnictwo informacyjno – edukacyjne
ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św., II piętro , pokój nr 21
Porady są udzielane przez specjalistów terapii uzależnień oraz terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.
tel.: 731 332 545
Dyżury w każdy wtorek w godz. 16.15-20.15,
Telefoniczne zapisy na spotkania pon. – pt. w godz. 8.00-16.00
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z WYSTĘPUJĄCYM  PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”
Działania wspierająco-interwencyjne
ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św., II piętro , pokój nr 21
tel.: 731 332 545
Dyżur prawnika w czwartki w godz. 14.00-17.00
Dyżur psychologa w środy w godz. 15.00-18.00
Telefoniczne zapisy na spotkania pon. – pt. w godz. 8.00-16.00

Polecamy również