Skazani do pracy

Osoby wobec, których Sąd orzekł karę grzywny lub ograniczenia wolności będą mogły odpracować wyrok w zakładach użyteczności publicznej. Dzisiaj została w tej sprawieskzanai 5 podpisana umowa pomiędzy Gminą Ostrowiec, a przedstawicielami Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
– Wskażemy zakłady pracy, w których osoby skazane będą mogły odpracować kary na rzecz lokalnej społeczności – mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – Te firmy to: Zakład Usług Miejskich, Zakład Usług Pogrzebowych, Targowisko Miejskie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz firma „Remondis”. W tym przypadku chciałbym złożyć serdeczne podziękowania panu Hubertowi Januszewskiemu, dyrektorowi firmy „Remondis”, który jako pierwszy zgodził się przyjmować do firmy osoby, które będą mogły odpracować wyrok. Ilość tych firm może stale się zwiększać. Cieszę się, że skazani będą mogli odpracowywać wyroki na rzecz lokalnej społeczności, ponieważ będzie to z pożytkiem dla miasta.. W każdej firmie będą wytypowane osoby, które będą nadzorować pracę osób skazanych.
– Ja mam tylko nadzieję, że nasza współpraca będzie się układać tak dobrze jak do tej pory – mówi prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Grzegorz Matuszewski. – Z porozumienia jestem bardzo zadowolony.
– Szacunkowo kierowanych do prac społecznych jest około tysiąca osób rocznie. – informuje Dariusz Barczak, przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Ostrowcu.- Obecny kodeks karny przewiduje możliwość częstszego stosowania kar grzywny lub ograniczenia wolności. Bardzo często kary grzywny nie są egzekwowane, ponieważ wielu ludzi nie stać jest na ich zapłacenie. Odpracowanie wyroku to dla nich bardzo dobre wyjście z sytuacji. Im więcej zakładów pracy, w których można odpracowywać wyroki tym lepiej .
Wyroki będą mogli odpracowywać osoby skazane między innymi za przestępstwa komunikacyjne, drobne kradzieże lub zniszczenie mienia.skazani 2skazani 3skzani 4

Polecamy również