Większe prezydium rady

Joanna Pikus została dzisiaj wybrana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Tak zdecydowali radni w trakcie tajnego glosowania, które odbyło się podczas sesji rady miasta.

DSC05226DSC05234DSC05237DSC05238DSC05239Jako kandydatkę do funkcji wiceprzewodniczącej rady miasta Joanne Pikus zgłosił Mariusz Łata z KWW Jarosława Górczyńskiego. Jej kontrkandydatem w wyborach był radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość Dariusz Kaszuba zgłoszony przez radnego Jerzego Wronę. W wyniku tajnego głosowania Joanna Pikus otrzymała 9 głosów za i 6 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się. Dariusz Kaszuba otrzymał 7 głosów za i 9 przeciw. Ostatecznie nową wiceprzewodniczącą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego została Joanna Pikus. Co ciekawe podczas głosowania radni oddali pięć głosów nieważnych. Obecnie w skład prezydium Rady Miasta Ostrowca wchodzi Irena Renduda-Dudek- przewodnicząca, Joanna Pikus- wiceprzewodnicząca i Stanisław Choinka- wiceprzewodniczący. Do tej pory w tej kadencji w radzie miasta był tylko jeden zastępca przewodniczącego. Od dzisiaj jest ich dwoje.

Polecamy również