Połączył ich czyn społeczny

Dzisiaj w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowcu czterem parom zostały wręczone Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wyróżnienia przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a otrzymują je pary obchodzące złote gody. Podczas uroczystości prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński wręczając medale podkreślał znaczenie dobrego przykładu, który jubilaci dają młodym rodzinom.
-Medale są nagrodą za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni złożonej 50 lat temu przysiędze – mówił prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. -Receptą na udane małżeństwo są miłość, przyjaźń i umiejętność pójścia na kompromis.

gody3gody4gody5gody7gody11gody10gody9Parom towarzyszyła najbliższa rodzina – dzieci, wnuczęta i prawnuczęta. Uroczystość tradycyjnie zwieńczyło wspólnym zdjęciem i kieliszkiem szampana.

23 października 1965 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarli związek małżeński Państwo Kazimierz Szamot – syn Władysława i Józefy oraz Jadwiga Jasiak – córka Bogusława i Rozalii.
Pan Kazimierz urodził się w Ćmielowie, Pani Jadwiga jest rodowitą Ostrowczanką. Jubilaci poznali się w naszym mieście na początku roku 1965. Trwały wówczas przygotowania otwarcia nowego szpitala przy ulicy Szymanowskiego. Pani Jadwiga w ramach czynu społecznego pracowników Huty im. Marcelego Nowotki pomagała w wykończeniu budynku szpitala. Pan Kazimierz, ówczesny pracownik administracji ,,starego szpitala” również zajmował się przygotowaniem do jak najszybszego otwarcia placówki. Po trwającej kilka miesięcy znajomości, Pani Jadwiga i Pan Kazimierz postanowili dalej iść przez życie razem. W październiku 1965 roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przysięgli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Jubilaci mają dwoje dzieci, są szczęśliwymi dziadkami trojga wspaniałych wnucząt. Ich pracowitość i wzajemne oddanie stały się fundamentem, na którym udało się zbudować rodzinę pełną ciepła i miłości.
7 sierpnia 1965 roku w Kunowie zawarli związek małżeński Państwo Zygmunt Wincenty Wąsik – syn Mariana i Zofii oraz Barbara Cieślik – córka Henryka i Teofili .

Pan Zygmunt pochodzi z Klimontowa, Pani Barbara urodziła się w Jeleniej Górze. Jubilaci poznali się latem 1964 roku w Kunowie. Pan Zygmunt – Żołnierz Wojska Polskiego przyjechał na urlop do sąsiadki Pani Barbary. Pierwsze spojrzenia, wspólne rozmowy i wzajemna fascynacja zaowocowały odwzajemnioną miłością i decyzją o dalszym wspólnym życiu. Po odbyciu służby wojskowej przez Pana Zygmunta, młodzi pobrali się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kunowie. Zamieszkali w Kunowie. Po kilku latach przeprowadzili się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Pani Barbara swoją karierę zawodową związała z Wólczanką, Pan Zygmunt pracował w kombinacie metalurgicznym Huty Ostrowiec i w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym. Wspólne życie Państwa Wąsików mija spokojnie i szczęśliwie. Pan Zygmunt i Pani Barbara są rodzicami trzech córek Beaty , Urszuli oraz Agnieszki. Mają dziesięcioro wspaniałych wnuków, sześcioro prawnuków, siódmy prawnuk urodzi się w maju. Obecnie Jubilaci przebywają na zasłużonej emeryturze ciesząc się rodzinnym szczęściem, zrozumieniem i miłością.

5 grudnia 1959 roku w Ćmielowie, związek małżeński zawarli Państwo Franciszek Majewski – syn Pawła i Cecylii oraz Barbara Jadwiga Chodakowska – córka Bronisława i Józefy. Pani Barbara pochodzi z Podgrodzia, natomiast Pan Franciszek z Bałtowa. Młodzi poznali się w listopadzie 1959 roku. Wówczas rozpoczęła się trwająca do dziś historia ich miłości. Zakochani, niespełna dwa miesiące później, w grudniu 1959 roku, zdecydowali się na złożenie przysięgi małżeńskiej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ćmielowie. W Boże Narodzenie zawarli ślub kościelny. Małżonkowie zamieszkali w Ćmielowie. Pani Barbara poświęciła się wychowaniu córek : Doroty i Magdaleny. Obecnie Państwo Majewscy przebywają na zasłużonej emeryturze. Spędzają czas ciesząc się swoją obecnością, nie szczędząc zaangażowania w wychowanie czworga wnucząt oraz trojga prawnucząt.

20 listopada 1965 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarli związek małżeński Państwo Stanisław Puła – syn Ludwika i Anieli oraz Krystyna Miller – córka Władysława i Marianny
Pan Stanisław urodził się w Milanowie w woj. lubelskim, gdzie uczęszczał do szkoły i zdobył zawód fryzjera męskiego. Pani Krystyna pochodzi z Modrzewiny. Jubilaci poznali się podczas wizyty Pana Stanisława u kolegi ze szkolnych lat, który mieszkał w Ostrowcu. Jak sami wspominają, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Wspólne rozmowy, listy, wzajemna fascynacja, zaowocowały decyzją o dalszym wspólnym życiu. Ślub cywilny odbył się w Ostrowcu Świętokrzyskim, kościelny w mieście rodzinnym Pana Stanisława. Państwo Pułowie zamieszkali w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do 1996 roku Pana Stanisław pracował w Starym Zakładzie ostrowieckiej huty w małej walcowni. Pani Krystyna pracowała w Wólczance. Wychowali dwoje dzieci : syna Artura oraz córkę Ninę. Są szczęśliwymi dziadkami sześciorga wspaniałych wnuków. Obecnie Państwo Pułowie żyją spokojnie na emeryturze, ciesząc się sukcesami i osiągnięciami swojej rodziny.
MM

Polecamy również