SARON dziękuje

Założyciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” zwykł powtarzać: „jeśli dzięki Stowarzyszeniu uda się chociaż część osób niepełnosprawnych wyrwać z ich zaczarowanego kręgu bezradności, wzmocnić psychicznie – to będzie sukces”. Rozpoczęliśmy działalność z dniem 22.10.1998r. Początkowo do Stowarzyszenia należało 30 osób, z każdym rokiem zwiększała się ich liczba. Obecnie Stowarzyszenie lsaron1saron2saron3iczy 170 członków i ciągle otrzymujemy zgłoszenia osób chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.
W początkowym okresie działalności SARON korzystał z gościnności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Iłżeckiej. Tam odbywały się pierwsze zebrania zarządu oraz członków Stowarzyszenia. Biuro mieściło się wtedy w prywatnym mieszkaniu prezesa Lendora.
W 2001 roku wprowadziliśmy się do naszej pierwszej siedziby w budynku „Zębiec” na ulicy Kuźnia 75. Posiadanie lokalu umożliwiło zorganizowanie gabinetu rehabilitacyjnego wyposażonego w sprzęt do kinezyterapii. Dzięki temu nasi członkowie mogli bezpłatnie korzystać z rehabilitacji prowadzonej przez wolontariuszy.
W 2003 roku SARON przeniósł swoją siedzibę na Osiedle Ogrody16, gdzie od podstaw przystosowywaliśmy obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki pracy członków Stowarzyszenia oraz pomocy zaprzyjaźnionych instytucji i firm, budynek na Ogrodach służył nam przez blisko 10 lat. Z sentymentem wspominamy okres spędzony na Ogrodach. Z przykrością musieliśmy go opuścić by ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu i w sierpniu 2011 roku przenieść się do budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 22 na VII piętrze. Nowa lokalizacja znajdowała się w zmodernizowanym budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Od czerwca 2014r. Stowarzyszenie zajmuje samodzielny budynek po byłej wymiennikowni na os. Ogrody 32D. Dzięki życzliwości Władz Miasta oraz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św. budynek został dostosowany do naszych potrzeb. Nakładem własnych kosztów oraz dobroci darczyńców w listopadzie 2014r. ociepliliśmy budynek. Naszym największym marzeniem pozostało wyremontowanie największej sali, która miała nam posłużyć do celów integracyjnych oraz do realizowanych projektów. W tym roku, dzięki usilnym staraniom Pani Prezes Mirosławy Pastuszki oraz Sekretarza Zarządu Kamila Wojtasa, nasze marzenie nabrało realnych kształtów. Przy ogromnym wsparciu ze strony Pana Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego oraz dyrekcji Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św., Panów Zbigniewa Wesołowskiego oraz Dariusza Starucha z początkiem roku mogliśmy wejść do świeżo wyremontowanej sali konferencyjnej. Sala posłuży nam do celów integracyjnych oraz szkoleniowych. Dzięki uzyskanej w ten sposób powierzchni użytkowej, zostanie przekazane dodatkowe pomieszczenie dla celów rehabilitacyjnych. Przyczyni się to do poszerzenia naszej oferty zabiegowej, z której corocznie korzysta ponad 200 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego oraz do zwiększenia liczby godzin zabiegowych przypadających na pacjenta. Pragniemy serdecznie podziękować za okazaną pomoc przede wszystkim Panu Prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu oraz Dyrekcji ZUMu, Panom Zbigniewowi Wesołowskiemu oraz Dariuszowi Staruchowi, a także firmom oraz osobom prywatnym, które dołożyły cegiełkę do tego remontu ale pragną pozostać anonimowe.

Polecamy również