Podziękowania za pracę

Na zasłużoną emeryturę w minionym tygodniu z ostrowieckiego Urzędu Miasta odeszło dwóch pracowników Eugeniusz Lipski – pracownik zatrudniony w Wydziale Infrastruktury Komunalnej oraz odpowiadający za bezpieczeństwo i higienę pracy w Urzędzie Miasta, a także podległych Gminie jednostkach Adam Adamski.

Prezydent Jarosław Górczyński serdecznie podziękował każdemu Panu z osobna za wieloletnią współpracę oraz pracę na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, wręczając im również pamiątkowy upominek. Kierując swoje podziękowania do Pana Eugeniusza Lipskiego, powiedział:

Pańska, trwająca blisko pół wieku, kariera zawodowa pokazuje ogromny szacunek do pracy. Pana postawa może być wzorem dla wielu młodych ludzi. Dziękuję Panu za minione 15 lat, które przepracował Pan w Urzędzie Miasta odpowiadając za ład i porządek na gminnych drogach, dbając o kanalizację i chodniki, o ostrowiecką infrastrukturę. Przez lata zaprezentował się Pan jako solidny pracownik i dobry kolega, pogodny i uśmiechnięty, służący pomocą. Również w życiu osobistym, aktywnie włącza się  Pan w życie lokalnej społeczności, pracując na rzecz mieszkańców Osiedla „Ludwików” – mówił prezydent Górczyński.

Kolejnymi, równie istotnymi i ważnym słowami podziękowań od Prezydenta były te, skierowane tym razem do Pana Adama Adamskiego:

Przez lata przeszkolił Pan pod za prackilka pokoleń ostrowczan. Stojąc na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w ostrowieckich zakładach konsekwentnie dbał Pan o kształtowanie poprawnych postaw. Pana zaangażowanie pokazało, że praca w samorządzie może być pięknym powołaniem i służbą, która wymaga wiedzy oraz równie cennych umiejętności jej przekazywania. Pana sukcesem jest brak wypadków i bezpieczeństwo w gminnych instytucjach – powiedział prezydent Jarosław Górczyński.

Polecamy również