Oferta BWA

WYSTAWA “INNY ŚWIAT” – ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
Wystawa „Inny świat” prezentuje prace dwudziestu czterech artystów z różnych generacji. Znajdują się wśród nich artyści z najściślejszego
kanonu sztuki polskiej. Po raz pierwszy w Ostrowcu zaprezentowana została czołówka polskich rzeźbiarzy XX i XXI wieku. Wystawa czynna
jest do końca lutego w BWA Ostrowiec. Zwiedzanie prowadzi historyk sztuki, który na przykładach przybliża historię polskiej rzeźby.
O wystawie:
https://www.facebook.com/events/423757654496763/
Koszt zwiedzania wystawy – 2 zł/osoba
WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI
„Walentynkowy czar” – zbliżają się Walentynki – radosny czas okazywania uczuć tym, których darzymy sympatią czy miłością. Uczestnicy
warsztatów plastycznych będą mogli wykonać prezent dla kochanych osób – dekorować ozdobę ze sklejki o tematyce walentynkowej.
Galeria zapewnia materiały plastyczne dla wszystkich uczestników warsztatów. Czas trwania zajęć ok. 1 godz.
Koszt warsztatów (wraz ze zwiedzaniem wystawy) – 5 zł/osoba
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
Warsztaty dotyczą opisu dzieła sztuki (w miesiącu lutym jest to rzeźba), czyli wyrobienia umiejętności wymaganych od uczniów. Podczas
warsztatów historyk sztuki zapoznaje uczestników ze schematem opisu i analizy dzieła sztuki oraz wyjaśnia podstawowe terminy i pojęcia.
Następnie podzieleni na grupy uczniowie samodzielnie opisują przydzieloną rzeźbę. Ostatecznie na forum grupy prezentowane są opisy
i następuje ewaluacja. Czas trwania zajęć ok. 1 godz.
Koszt warsztatów (wraz ze zwiedzaniem wystawy ) – 2 zł.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
W ramach obecnej ekspozycji prezentującej najważniejszych rzeźbiarzy polskich ostatniego wieku pt. „Inny świat”, organizujemy konkurs
fotograficzny. Hasło konkursu brzmi: „Pokaż nam tytułowy INNY ŚWIAT zaklęty w rzeźbach!” Na fotografie czekamy do 14 lutego do godz.
0:00. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.

Polecamy również