Policjanci zabezpieczają niewybuch

Po raz kolejny na terenie naszego powiatu został znaleziony przedmiot, który okazał się niebezpieczną pamiątką po II Wojnie Światowej. Pamiętajmy, że takie znaleziska nadal stanowią zagrożenie. Ważne, aby ich zabezpieczeniem zawsze zajmowali się profesjonaliści.

Na niebezpieczne znaleziska z czasów II wojny światowej, najczęściej natrafiają pracownicy budowlani oraz rolnicy wykonujący prace sezonowe. Wczoraj, kilka minut po godzinie 16.00, ostrowieccy policjanci zostali powiadomieni o niebezpiecznym znalezisku na ul. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgłoszenie dotyczyło odnalezienia pocisku, ujawnionego podczas prac porządkowych przy użyciu koparki. Na miejscu funkcjonariusze ostrowieckiej komendy przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne, które wykazało, że znaleziony niewybuch, to pocisk moździerzowy, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Do czasu przyjazdu saperów znalezisko pilnowane jest przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Szanowni państwo! Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II Wojny Światowej niewybuchy i niewypały znajdowane na terenie całego kraju są bardzo niebezpieczne. Często są skorodowane. Ze względu na upływ czasu, wybuch może nastąpić w każdej chwili. Są one często nazywane „zardzewiałą śmiercią”! Neutralizacją takiego zagrożenia zajmują się wojskowe patrole saperskie, które zabierają niewybuch w bezpieczne miejsce.

Świętokrzyska Policja apeluje!

Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziesz przedmiot przypominający „pocisk” pamiętaj!

  • nigdy go nie podnoś, nie przesuwaj i nie uderzaj w niego
  • jeśli jest wykopany, nie zakopuj go ponownie
  • natychmiast przerwij pracę, oddal się na bezpieczną odległość
  • o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji
  • miejsce, gdzie się znajduje niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
  • jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy zagrożone miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć

Opr. EW

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Polecamy również