Dzień otwarty w „Staszicu”

Stało się tradycją, że każdego roku otwieramy swoje podwoje, aby zachęcić gimnazjalistów do nauki w LO Nr I im. St. Staszica. 23 kwietnia „Staszic“ gościł młodzież w wyjatkowej i niepowtarzalnej atmosferze. Starsi koledzy, witając młodszych, przekazali im w kilku słowach to co dostrzegli podczas kilkuletniej nauki: „uczeń jest tu najważniejszy, mamy możliwość rozwijania swoich zainteresowań, odkrywania zdolności, udowadniania przede wszystkim sobie, na co nas stać, przygotowujemy się do dorosłego życia pod okiem naszych pedagogów, którzy są dla nas mentorami, przyjaciółmi i zawsze służą pomocą“.

staszic2staszic3 Podczas uroczystości Dnia Otwartego nagrodzeni zostali laureaci konkursu polonistycznego pt.”Język odbiciem Twojej kultury”. Każdego roku nauczyciele LO Nr I organizują konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów, które ciesza się ogromnym powodzeniem, a wręczenie nagród odbywa się przy aplauzie licznie zgromadzonych rówieśników podczas Dni Otwartych. Zachętą dla gimnazjalistów do nauki w „Staszicu“ są liczne sukcesy, które odnoszą uczniowie tejże szkoły, stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Starosty Ostrowieckiego. Są oni również laureatami i finalistami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z Literatury i Języka Polskiego, Języka Łacińskiego, Angielskiego, Niemieckiego, Wiedzy Ekologicznej, z Biologii, Teologii Katolickiej. Są laureatami i finalistami Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych takich jak:Wiedza o Mediach, Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej: „Szekspir w Popkulturze” i Konkurs „Młodych Polaków portret zbiorowy”  , Konkurs Filmowy „Lektury w Kadrze”,  Ogólnopolski Festiwal Form Dokumentalnych NURT, Sejmik Matematyków, Moja Przedsiębiorcza Firma, Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy. Uczniowie „Staszica“ są również laureatami i finalistami Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwali Artystycznych: Wirtualnego Festiwalu Filmoteki Szkolnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi, Festiwalu Piosenki Francuskiej im. Edith Piaf, Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON i IV Międzynarodowego Wokalnego Konkursu „Wiktoria 2015”. Wielu z przybyłych gimnazjalistów dowiedziało się o sukcesach uczniów LO Nr I z mediów oraz strony internetowej www.staszic.ostrowiec.pl, co zachęciło ich do udziału w Dniach Otwartych. Program tego dnia przekonał młodych ludzi, że naukę, można pogodzić z dobrą zabawą. Dowodem na to był występ szkolnych zespołów: tanecznego ” RED GO” , oraz wokalnego „VIVO”. Gimnazjaliści uczestniczyli również w prezentacjach przedmiotowych, przygotowanych przez uczniów przy wsparciu nauczycieli. Mieli oni również okazję zapoznać się z ofertą programową poszczególnych klas. Przedstawia się ona następująco: IA klasa dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczno – przyrodnicze i w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach technicznych i ekonomicznych – planowany patronat Szkoły Głównej Handlowej; cel poszerzenie zainteresowań i wiedzy uczniów poprzez udział w zajęciach w SGH oraz wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w LO Nr I – zajęcia z języków obcych nakierowane na słownictwo techniczne i ekonomiczne oraz dodatkowe zajęcia z elementów ekonomii – informatyka / geografia udział w Programie EarthKam: wykonywanie i opracowywanie zdjęć ze Stacji Kosmicznej. IB – to doskonała propozycja dla młodzieży kreatywnej, postrzegającej „małą ojczyznę” jako integralny element wspólnoty europejskiej, szanującej własną tradycję, ale również otwartej na poznawanie obcych kultur. Wprowadzenie zajęć z historii państwa i prawa oraz możliwość uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych pozwoli na poznanie podstawowych zagadnień społeczno – prawnych. Analiza treści ujętych w programie „Dzieło literackie kluczem do zrozumienia człowieka i świata” oraz prowadzenie warsztatów dziennikarsko – filmowych umożliwią uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Uczniowie będą również mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dzięki organizowanym od lat wymianom z wieloma szkołami europejskimi. Klasa objęta patronatem UJK w Kielcach. I C – klasa dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na kierunkach : medycznych, biologicznych, chemicznych, związanych z kosmetyką, dietetyką, zdrowiem publicznym i psychologią. Klasa będzie objęta patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z biologii i chemii pod kierunkiem świetnych nauczycieli, którzy doskonale przygotowują do egzaminu maturalnego. Uczestniczą w wycieczkach przyrodniczych, wyjazdach studyjnych na wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński). Renomę szkoły potwierdzają sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nasi absolwenci są studentami renomowanych uczelni w kraju takich jak: Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Krakowie. I D – nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych oraz własnych pasji twórczych. To klasa dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy w ogólnopolskich konkursach literackich, festiwalach filmowych i olimpiadach przedmiotowych. W ramach programu uczniowie: zdobywają wiedzę praktyczną, uczestnicząc w warsztatach filmoznawczo- dziennikarskich oraz aktorskich organizowanych we współpracy z wydziałem humanistycznym UJK w Kielcach i wydziałem filozofii KUL w Lublinie poznają klasykę światowego kina w ramach Artystycznego Klubu Filmowego poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna obcują z kulturą żywego słowa, uczestnicząc w cyklicznych wyjazdach do teatrów.

 

Polecamy również