Marszałek wspiera akcję

W naszym mieście podobnie jak w całym regionie trwała akcja „Podziel się posiłkiem”. Zbiórka żywności prowadzona był w markerach na terenie miasta. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wspiera akcję „Podziel się posiłkiem”, która prowadzona była na terenie regionu w piątek i sobotę. W przeddzień jej rozpoczęcia odwiedził siedzibę Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, który jest organizatorem akcji.

– Trzeba docenić to, jak duży wysiłek organizacyjny jest wkładany w prowadzenie akcji, przede wszystkim pracowników, sympatyków, osób wspierających bank żywności, ale też wolontariuszy, władz lokalnych – powiedział marszałek Adam Jarubas. –  To jest bardzo ważne. Chociaż są różnego rodzaju programy, Polska się rozwija i bogaci, to jednak osób w potrzebie nie brakuje.

Marszałek przyznał, że rzeczywiście w środowiskach szkolnych najlepiej nauczyciele wiedzą, gdzie ta pomoc powinna trafiać. Ta akcja jest więc bardzo szczytna, potrzebna i cieszę się, że mocny sygnał z Ostrowca wychodzi do regionu, by przyłączyć się do tej akcji.

Akcja  prowadzona była w piątek i sobotę w godzinach od 8 do 18 w największych  supermarketach, z którymi zostały podpisane umowy. Wzięło w niej udział około 400 wolontariuszy, którzy zbierali żywność do odpowiednio oznakowanych koszyków. Zebrany towar będzie rozdawany przez pedagogów szkolnych, którzy mają dokładne rozeznanie w środowiskach.
Prezes banku żywności podziękowała dyrektorom, pedagogom, uczniom, czyli wolontariuszom ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, Strzelcom, harcerzom, którzy co roku biorą udział w akcjach. Podziękowała też prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu, który wspiera akcję i użycza samochodów Straży Miejskiej. W akcji biorą też udział samochody straży pożarnej.

– Mieszkańcy otwierają serca, podziękowaniem jest wielki uśmiech dzieci i ich rodziców – podkreśliła prezes Maria Adamczyk. –  To szczytna akcja, bo dotyczy dzieci najuboższych. Mieszkańcy wszystkich miast i ostrowczanie starają się, by jak najwięcej włożyć do koszyka.

Akcje zbiórki żywności dęba kontynuowane.

Info i foto. Urząd Marszałkowski Kielce

Polecamy również