Nasza narodowa duma

Kilkuset mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego uczestniczyło w obchodach 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Św. Michała odprawiona w intencji ojczyzny. Następnie uczestnicy udali się na Rynek, gdzie zostały wygłoszone przemówienia.

-Przychodzimy dziś w to samo miejsce, w którym od lat gromadzimy się, aby uczcić Święto, Konstytucji 3 Maja, nie tylko po to, aby przypomnieć wydarzenie – przychodzimy równocześnie po to, aby przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która nurtowała twórców 3-majowej Konstytucji – troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej, samą odpowiedzialność- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.- Nie ulega wątpliwości, że 3 maja 1791 r., to data wyjątkowa. I tę datę mamy w pamięci. Gorzej, gdy zapytamy o samą literę dokumentu. A zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości – znosił liberum veto, tworzył instytucje centralne państwa, w tym stałą armię, ustanawiał monarchię dziedziczną, rozszerzał prawa obywatelskie mieszczan. Po upływie ponad dwóch wieków doceniamy jeszcze bardziej wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. Dzisiejsza rocznica uchwalenia Konstytucji, skłania nas tym bardziej do refleksji i zadumy, gdyż niewątpliwie towarzyszy jej powszechne przekonanie o kryzysie konstytucyjnym państwa. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego czy samego dokumentu – dzieli. Dzieli Polaków, a Konstytucja to przecież nasz elementarz. Czy to teraz, czy dwa wieki temu jest uchwalana w szczególnej procedurze, ma szczególną treść, określa ustrój i organizację organów władzy publicznej, ale i określa prawa i wolności człowieka wraz z jego obowiązkami. Każdy z nas, Polaków musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie? Te pytania pozostawiam do przeanalizowania wszystkim nam razem i każdemu z osobna. Intensywne zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne wymagają nieustannego umacniania demokratycznych fundamentów Rzeczypospolitej i Ostrowca Świętokrzyskiego. Musimy nadążać za duchem czasów, w których żyjemy – realnie oceniać nasze siły i możliwości, z naciskiem promować gospodarkę, która dla naszego miasta powinna być motorem rozwoju. To od nas zależy w jakim otoczeniu będziemy mieszkać, żyć i pracować. Dziś bowiem to właśnie patriotyzm i świadomość narodowa dają nam naszą własną tożsamość i chronią przed zatraceniem w anonimowym tłumie świata. Ale to dbałość o nasze „małe ojczyzny” staje się więc szczególnie istotnym elementem budowania tożsamości lokalnej. Starania o rozwój miasta, pozyskiwanie inwestorów, nowych miejsc pracy buduje naszą wielkość. Starajmy się wszyscy dbać o wspólne mienie społeczne i reagować na wszelkie przejawy dewastacji zaśmiecania lub niszczenia dobra publicznego. Pamiętajmy więc o tym nie tylko w dniu wielkiego święta polskich patriotów oraz wielkiego święta polskiej myśli konstytucyjnej, ale również podczas każdego codziennego dnia pracy. Korzystając z okazji, że zbliża się dzień patrona strażaków i hutników, Świętego Floriana, pragnę również złożyć wszystkim podziękowania i najlepsze życzenia od władz miejskich oraz mieszkańców gminy. W imieniu Gminy Ostrowiec Św. dziękuję Strażakom za Wasze poświęcenie i oddaną służbę na rzecz dobra społecznego. Hutnikom zaś za trud pracy i kultywowanie tradycji naszego miasta. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim przedstawicielom organizacji społecznych, samorządowcom, młodzieży, pocztom sztandarowym oraz mieszkańcom za udział w dzisiejszym jakże radosnym dla wszystkich Polaków Narodowym Święcie.

O znaczeniu Konstytucji 3 Maja w dziejach narodu polskiego mówili również, poseł Andrzej Kryj, oraz przewodniczący Sejmiku Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk. Został także odczytany list od posłanki Marzeny Okły- Drewnowicz. Po przemówieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem na Rynku.

3majaostatni

3 maja13maja23maja33maja43maja53maja63maja83maja93maja103maja113maja123maja133maja143maja153maja163maja173maja183maja193maja203maja213maja223maja243maja273maja283maja313maja323maja333maja343maja353maja383maja363maja423maja373maja393maja443maja463maja493maja47

Polecamy również