Medale i awanse dla strażaków

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Obchody te były wspaniałą okazją do zaprezentowania i podsumowania dorobku służby pożarniczej oraz środowiska pożarniczego z terenu naszego powiatu w 2016 roku.  Liczny udział zaproszonych gości  podczas  uroczystości świadczył o sympatii jaką darzeni są ostrowieccy strażacy.medale dla str2

Na naszą uroczystość przybyli tak znamienici goście jak: Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat, Przedstawiciel Senatora RP – Dyrektor Biura Senatorskiego Pan Artur Głąb, Przedstawiciel Posła na Sejm RP – Dyrektor Biura Poselskiego Pani Sylwia Kula, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego Pan Eligiusz Mich, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Pan Jarosław Górczyński, wójtowie i burmistrzowie z powiatu ostrowieckiego, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podinsp. Tomasza Zawadzki, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Wiesław Skrzypczyk, Przedstawiciel Nadleśnictwa Ostrowiec Pan Jacek Sobolak, Zastępca Prokuratora Rejonowego Pani Monika Gronek, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pan Waldemar Goraj, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dh. Krzysztof Gajewski, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh. Władysław Ćwiek, kierownicy i szefowie jednostek i firm współpracujących, przedstawiciele związków zawodowych, koła emerytów, Dyrektor Oddziału Remondis Sp. z o.o. Hubert Januszewski oraz lokalne media.

Program uroczystości obejmował:

Raport Dowódcy uroczystości,
Wciągnięcie flagi państwowej na maszt,
Otwarcie uroczystości i przywitanie zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP,
Wręczenie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe
Wręczenie medali,
Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.

 

Tradycją jest, że podczas uroczystego Apelu z okazji Dnia Strażaka osoby zasłużone działaniami na rzecz ochrony przeciwpożarowej nagradzane są medalami, odznaczeniami i wyróżnieniami.  Z naszych dostojnych gości Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał Pan Jarosław Górczyński – Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Jednym z najwyższych odznaczeń Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, medalem honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego, został wyróżniony dh Krzysztof Gajewski – Wiceprezes Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Medale jakie otrzymali ostrowieccy strażacy PSP.

Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymał:

st. asp. Krzysztof Jabłoński s. Józefa

Srebny Medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymał:

st. ogn. Marek Gajewski s. Jerzego

Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymał:

mł. bryg. Paweł Jop s. Włodzimierza

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

asp. Beata Strzębska-Kostucha c. Jerzego

ogn. Grzegorz Kasprzycki s. Adama

ogn. Marcin Kozieł s. Stanisława

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał:

st. ogn. Waldemar Pastuszka s. Kazimierza

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:

st. asp. Ireneusz Poziomek s. Ryszarda

mł. ogn. Małgorzata Bugajska-Woźny c. Krzysztofa

mł. ogn. Elżbieta Dyka c. Cezarego

Pani Anna Mroczek c. Edwarda

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:

kpt. Piotr Chlebny s. Marka

mł. kpt. Tomasz Smulczyński s. Wiesława

mł. ogn. Łukasz Skowroń s. Henryka

st. sekc. Grzegorz Osuch s. Mariana

st. sekc. Artur Przydatek s. Stanisława

sekc. Łukasz Kwiatek s. Jana

sekc. Adrian Kwiecień s. Zenona

sekc. Marcin Piwnik s. Mariana


Awanse na wyższe stopnie służbowe jakie otrzymali ostrowieccy strażacy PSP.

Awanse oficerskie.

Stopień starszego brygadiera otrzymał:

bryg. Robert Grudzień s. Bronisława

Stopień kapitana otrzymali:

mł. kpt. Sebastian Klaus s. Macieja

mł. kpt. Radosław Piwnik s. Mariana

Awanse aspiranckie.

Stopień aspiranta sztabowego otrzymali:

st. asp. Konrad Majdak s. Henryka

st. asp. Grzegorz Pożoga s. Henryka

st. asp. Sebastian Szewczyk s. Jana

Awanse podoficerskie.

Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

ogn. Marek Gajewski s. Jerzego

ogn. Grezgorz Kasprzycki s. Adama

ogn. Andrzej Lachowski s. Jana

ogn. Jerzy Ossowski s. Eugeniusza

Stopień ogniomistrza otrzymali:

mł. ogn. Tomasz Godzina s. Ryszarda

mł. ogn. Arkadiusz Popek s. Wojciecha

mł. ogn. Piotr Wawrzak s. Józefa

mł. ogn. Michał Witek s. Tadeusza

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:

st. sekc. Mariusz Banasiewicz s. Bogdana

st. sekc. Małgorzata Bugajska-Woźny c. Krzysztofa

st. sekc. Artur Przydatek s. Stanisława

st. sekc. Marcin Wólczyński s. Stanisława

st. sekc. Tomasz Zieliński s. Edwarda

Foto. PSP Ostrowiec

 

Polecamy również