Pożar w lesie

Na terenie Leśnictwa Zwierzyniec, Nadleśnictwa Ostrowiec Św. doszło do pożaru lasu spowodowanego prawdopodobnie przez podpalenie. Przypadkowy turysta jadący na rowerze po lesie zauważył pożar i powiadomił Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Św. Dyżurny Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przyjął zgłoszenie i zadysponował na miejsce zdarzenia 2 samochody pożarnicze (7 ratowników):
– średni samochód gaśniczy GBA 2,5/16 Pr 250 zpozar w lesie1pozar w lesie2 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1,
– średni samochód gaśniczy GBA 2,5/16/2,5 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 oraz Nadleśnictwo Ostrowiec i policję.

W momencie dojazdu jednostek straży pożarnej pożar obejmował obszar około 1 ha. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały rozprzestrzenianiu się pożaru, ponieważ nie było silnego wiatru. Na szczęście były to tylko ćwiczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Ostrowcu Św.
Ćwiczenia miały za zadanie przećwiczenie poruszania się w terenie leśnym samochodami pożarniczymi oraz sprawdzenie przejezdności dróg leśnych. Strażacy oprócz doskonalenia umiejętności z gaszenia pożarów lasów, szkolili się również z orientacji w terenie i korzystania ze współrzędnych geograficznych nawigacji w terenie leśnym.

Foto. PSP Ostrowiec

Polecamy również