Nasi strażnicy najlepsi

W Kielcach na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji odbył się XIII Finał Świętokrzyskich Zawodów „Patrol Roku Straży Gminnych (Miejskich) 2016”. Do rywalizacji o miano najlepszych par patrolowych województwa świętokrzyskiego stanęli najlepsi strażnicy wyłonieni w ramach wewnętrznych eliminacji. Straż Miejską w Ostrowcu Św. reprezentował patrol w składzie st.insp. Krzysztof Karcz i st.straż. Łukasz Zdrojewski, którzy deklasując rywali we wszystkich konkurencjach zajęli I miejsce.
Przeprowadzone zawody były doskonałą okazją sprawdzenia stopnia przygotowanistraz-nannanaa zawodowego funkcjonariuszy, od których wymagana jest znajomość przepisów prawa, umiejętność stosowania technik samoobrony i obezwładniania osób oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Patronat nad zawodami objęli; Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach oraz Prefekt Województwa Świętokrzyskiego Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Ideą zawodów, które już od 13 lat odbywają się w ramach współpracy Prefektury Województwa Świętokrzyskiego Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP i Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, jest stworzenie zawodowej rywalizacji strażników gminnych (miejskich) z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem rywalizacji jest więc nie tylko szlachetna idea współzawodnictwa, ale przede wszystkim umacnianie wizerunku sprawnego i zdecydowanego w działaniu, profesjonalnie przygotowanego strażnika.

Polecamy również