Integracja na rajdzie

Dla całej społeczności Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.- dzień 15.06.2016 r. upłynął pod znakiem zabawy, tańca i radości. Tego dnia odbył się III Rajd Integracyjny dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły – do leśniczówki Zwierzyniec na Gutwinie.

-Rajd wpisuje się na stałe w kalendarz imprez szkolnych – mówi dyrektor ZSS mgr Elżbieta Rutecka. Podczas rajdu realizowane są wszystkie funkcje szkoły: opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna. Uczniowie poznają nową wiedzę i utrwalają już wcześniej zdobytą, uczą się współdziałania w grupie, wzajemnej pomocy, bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach oraz miło spędzają czas w gronie rówieśników

Przygotowane na ten dzień konkurencje i zabawy przypadły do gustu zarówno uczniom jak i ich rodzicom a pogoda dopełniła ten dzień radości.

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców ZSS za pomoc i wsparcie w organizacji rajdu.

Nad organizacją i sprawnym przebiegiem rajdu czuwała mgr Ewa Lenart.

rajdi1rajdi2rajdi3rajdi4rajdi5rajdi7rajdi8rajdi9rajdi10

Polecamy również