Super manewry na terenie dworca PKS

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy od  pierwszej niedzieli po zakończeniu zajęć szkolnych czyli w bieżącym roku od 26 czerwca obowiązuje w całej Polsce nowy rozkład jazdy autobusów.

Regionalna inauguracja Nowego Rozkładu Jazdy z udziałem Władz samorządowych i Instytucji miała miejsce 25 czerwca na terenie obiektów Dworca Autobusowego w Ostrowcu Św. Towarzyszyły jej nadzwyczajne działania doskonalące w obszarze zarządzania bezpieczeństwem publicznego transportu drogowego.

Symulacja zdarzenia drogowego, w którym przewożący grupę międzynarodowych turystów autobus zostaje uszkodzony na skutek detonacji ładunku wybuchowego i w konsekwencji  przewraca się na bok. Występuje potrzeba udzielenia pomocy poszkodowanym, w tym osobom ciężko rannym i wydobycia ich z autobusu. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że osoby ranne nie mówią w języku polskim, a kolejnym niebezpieczeństwem jest pojawiający się w komorze silnika ogień, który potęguje zagrożenie bezpieczeństwa także osób biorących udział w akcji.

Na miejsce wypadku dotarło kilka radiowozów Policji. Policjanci usunęli wszystkie osoby z terenu objętego akcją oraz ogrodzili go w promieniu 150 metrów. Do autobusu skierowano pirotechnika i przewodnika z psem w celu wykrycia materiałów wybuchowych. Zachodziło podejrzenie, że w autokarze może znajdować się jeszcze ładunek wybuchowy. Po sprawdzeniu pojazdu przez policyjnego pirotechnika do akcji wkroczyły przybyłe na miejsce zastępy Straży Pożarnej. Rannym, w rolę których jako pozoranci wcielili się uczniowie i pedagodzy z II LO im. J. Chreptowicza  pomocy udzielili Policjanci, Strażacy i ratownicy medyczni pod nadzorem Instruktorów z Centrum Ratownictwa we Wrocławiu, którzy dla pracowników ostrowieckiego PKS prowadzili specjalistyczne warsztaty doskonalące. Po sprawnej ewakuacji i segregacji rannych przeprowadzonej w specjalnie  rozstawionym namiocie ratunkowym Straż Pożarna przystąpiła do akcji dogaszania autobusu. Po zakończeniu akcji ratunkowej do pracy przystąpili technicy policyjni oraz służby Inspekcji Transportu Drogowego, którzy zabezpieczali materiały dowodowe do prowadzenia dalszego postępowania.

Po zakończeniu akcji przez służby dochodzeniowe do działania przystąpił specjalistyczny ciężki pojazd Ratownictwa Drogowego VOLVO FM 12,  który jest na wyposażeniu zaplecza technicznego ostrowieckiego PKS wyposażony w profesjonalny sprzęt holowniczy umożliwiający m.in. podnoszenie wielotonowych pojazdów spoza korony jezdni, który usunął uszkodzony pojazd z miejsca zdarzenia. Przebieg akcji ratunkowej w tym współdziałanie służb relacjonowali: pomysłodawca i organizator całej akcji Prezes ostrowieckiego PKS Stanisław Wodyński oraz dowodzący służbami Policji z-ca komendanta powiatowego mł. insp. Piotr Stępień i bryg. Robert Sobczyk dowódca jednostki  ratowniczo-gaśniczej PSP w Ostrowcu Św., a także w charakterze ekspertów Dariusz Czupryński szef hufca ZHP i Tomasz Kutycki Dyrektor Techniczny z Centrum Ratownictwa we Wrocławiu.

Ćwiczenia obserwowali m.in. Jarosław Górczyński Prezydent Ostrowca Św., ks. prałat Jan Sarwa Dziekan Dekanatu Ostrowieckiego, Małgorzata Kocjan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu, Renata Kaczor reprezentująca dyrektora Regionu Południowo- Wschodniego PZU ds. Klientów Korporacyjnych oraz przedstawiciele służb Wojewódzkich i przebywający na Dworcu liczni podróżni, przedstawiciele firm przewozowych i zaproszeni Goście.

Zaplanowana akcja ratownicza była elementem praktycznych ćwiczeń doskonalących odbywającego się w dniach 25-26 czerwca 2016r. w obiektach ostrowieckiego PKS szkolenia Pierwszej  pomocy w stanach zagrożenia życia – ratownictwa drogowego. W szkoleniu uczestniczyli kierowcy i pracownicy służb przewozowo-technicznych ostrowieckiego PKS wraz z wyselekcjonowaną grupą uczniów i pedagogów II LO im. J. Chreptowicza  na czele z dyrektorem Sł. Miszczukiem i ks. Rafałem Kułaga. Dobra merytoryczna współpraca PKS i PUP pozwoliła zrealizować projekt dzięki któremu podróżujący autobusami ostrowieckiego PKS będą pod opieką zawodowego kierowcy który jednocześnie uzyskał certyfikowaną umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto ostrowiecki PKS będzie mógł podejmować najbardziej wymagające zadania związane z obsługą Światowych Dni Młodzieży a zdobyte przez młodzież Certyfikaty Centrum Ratownictwa pozwolą im aplikować do pełnienia funkcji Asystenta kierowcy autokarów, które podczas Światowych Dni Młodzieży będą służyły pielgrzymom.

Należy podkreślić iż dla ostrowieckiego PKS który jest sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD i aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym były to rutynowe działania doskonalące w ramach procedur zarządzania bezpieczeństwem według standardów ISO 9001:2008 wdrożonych w Spółce i skutecznie realizowanych nieprzerwanie już od 10 lat. Liczni Obserwatorzy  przebiegu akcji podkreślali, że przedmiotowe działania jako dobre praktyki ostrowieckiego PKS  potwierdzają funkcjonowanie w Spółce procedur gwarantujących powtarzalność systemowego podejścia do wymogu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych.

 pks2pks3pks4pks5pks6pks7pks8pks9

 

 

Polecamy również