PP 19 wyróżnione przez Kuratora Oświaty

zdjęcie główne

W Kielcach odbył się Kongres Edukacji Przyszłości – ,,SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE”. Organizatorem Kongresu był Świętokrzyski Kurator Oświaty. Podczas spotkania 15 szkół i przedszkoli z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych i otrzymało pamiątkowe dyplomy i nagrody. Dyrektor PP nr 19 Aneta Stachurska odebrała z rąk kuratora Kazimierza Mądzika puchar za aktywny udział przedszkola w akcji ,,SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019 ” i ciekawe zorganizowanie V edycji Europejskiego Tygodnia Sportu.

p1 p2 p3 pp 19 wyroznione ,,Dziewiętnastka” zgodnie z koncepcją pracy od lat podejmuje szereg działań związanych ze sportem. Przedszkolaki każdego roku uczestniczą w Ostrowieckich Biegach Niepodległości czy Biegu Wiosny, biorą udział w międzyprzedszkolnych rozgrywkach sportowych, uczą się zdrowej rywalizacji sportowej, postępowania zgodnego z zasadami fair play. Przedszkole nawiązało współpracę z Ostrowiecką Akademią Piłkarską ,,Kadet” czy Szkołą Mistrzostwa Sportowego. W przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe rozwijające aktywność ruchową, tj. rytmiczno-ruchowe, muzyczno-ruchowe, taneczne z elementami baletu.
Innym działaniem realizowanym przez placówkę, a rozwijającym aktywność fizyczną był udział w projekcie zorganizowanym przez MEN i zdobycie certyfikatu ,,PRZEDSZKOLE W RUCHU”. Tytuł stanowi wyróżnienie dla przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Tekst i foto PP nr 19

Polecamy również