Uczniowie wracają do klas. W szkołach bardzo bezpiecznie

uczniowie wracaja do klas

29 uczniów klas 1-3 powróciło dzisiaj do Publicznych Szkół Podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednocześnie z konsultacji korzysta 149 uczniów klas ósmych. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych przebywa na co dzień około 65 dzieci.
-Nasze placówki oświatowe są bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia uczniów – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu.- Prezydent miasta Jarosław Górczyński zadbał o to, żeby dyrektorzy placówek posiadali odpowiedni budżet na środki ochrony osobistej i środki higieny. Reżim sanitarny jest przestrzegany. W klasach nie będzie więcej niż 12 uczniów. Odległości zostaną zachowane. Dzieci, które przychodzą do szkół i przedszkoli są zdrowe. Jak widać rodzice są bardzo świadomi i nie posyłają swoich pociech jeżeli te mają katar lub kaszel. To są zajęcia opiekuńcze, a zdalne nauczanie jest cały czas realizowane. Czekamy na decyzje władz oświatowych do kiedy taka sytuacja ma trwać. Dzięki postanowieniom prezydenta Jarosława Górczyńskiego szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy. Także dzieci, które tego potrzebowały otrzymały sprzęt komputerowy od Gminy Ostrowiec. Podczas egzaminów ośmioklasistów także zostaną zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa.
Foto. PSP nr 4

Polecamy również