Kamery – pułapki na Cmentarzu Komunalnym

Cmentarz1Pracownicy firmy ochroniarskiej pilnujący nekropolię przez całą dobę, dodatkowe patrole straży miejskiej, monitoring i kamery pułapki. Wszystko to ma zapewnić bezpieczeństwo na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim i zapobiec okradaniu grobowców podczas zbliżających się świąt. Trwają prace porządkowe. Największa nekropolia w mieście jest bardzo dobrze przygotowana do zbliżających się Święta Zmarłych i Dnia Zadusznego.

– Gruntowne porządki na cmentarzu trwają już ponad miesiąc – mówi prezes Zakładu Usług Pogrzebowych Zbigniew Bień. – Wykonaliśmy wykaszanie porostów na terenie cmentarza, później przeprowadzone zostało grabienie liści i gruntowne sprzątanie. Na bieżąco usuwane są liście oraz wywożone śmieci. Zapewniliśmy dla wszystkich odwiedzających cmentarz dodatkowe kabiny sanitarne. Będzie ich 10 sztuk i będą rozmieszczone na terenie całej nekropoli. Mamy bardzo dobry sprzęt, który jest niezwykle pomocny podczas porządków: ciągnik z zamiatarką i z przyczepką, kosiarki, dmuchawy do usuwania liści. Od dzisiaj prowadzone są dyżury. Pracownicy ZUP będą służyli pomocą wszystkim tym, którzy będą chcieli odnaleźć grób swoich bliskich lub znajomych. Cmentarz się rozrasta i czasem bywają z tym problemy.

Przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych na Cmentarzu Komunalnym rozpoczęto już w kwietniu 2019r. To wtedy w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, wzdłuż ulicy Długiej Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizowała inwestycję polegającą na powstaniu nowych 70 miejsc postojowych. Nowe miejsca postojowe znalazły się na obszarze 1300 metrów kwadratowych, a zadanie zrealizował Zakład Usług Miejskich.

Ta część ulicy Długiej jest ważną arterią komunikacyjną z uwagi na to, że właśnie tutaj znajduje się Cmentarz Komunalny – mówił w kwietniu Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński – Tu parkują swoje samochody nie tylko mieszkańcy Ostrowca, ale też osoby z innych miast, szczególnie w dniu Wszystkich Świętych.

Utwardzone miejsca postojowe wzdłuż ulicy Długiej nie są jedynymi przygotowanymi przez miasto na Dzień Wszystkich Świętych. Zachęcamy mieszkańców do pozostawiania swoich samochodów przy boisku „Orlik” naprzeciwko największej ostrowieckiej nekropolii.

Od strony ulicy Granicznej zachęcamy do skorzystania z miejsc postojowych wydzielonych na działce należącej do gminy. Teren został odpowiednio oznakowany oraz został wykonany zjazd z Ulicy Las Rzeczki.

W dniu 1 listopada, w Święto Wszystkich Świętych Straż Miejska w Ostrowcu Św. wystawiła do pracy wszystkich strażników z zespołów interwencyjnych i rewirowych. Działania w tym dniu będą prowadzone w ramach „Akcji Znicz 2019”.

Zmotoryzowane patrole interwencyjne będą patrolować rejony, wokół wszystkich ostrowieckich cmentarzy. Stałe posterunki osobowe wystawione będą przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Długiej przy dwóch wjazdach-wyjazdach z przycmentarnych parkingów.

Całodobowa służba dyżurna Straży Miejskiej pełniąca służbę w Urzędzie Miasta przyjmować będzie wszelkie zgłoszenia dot. naruszeń ładu i porządku publicznego, zdarzeń
i występujących utrudnień w rejonie cmentarzy pod bezpłatną linią alarmową 986, zgłoszenia można również wysyłać za pomocą SMS-a na nr tel. 669 986 986 lub zgłaszać osobiście strażnikom pełniącym służbę.

Wzmożone działania prewencyjne w dniu 1 listopada polegać będą na zapewnieniu ładu i porządku publicznego w rejonach cmentarzy oraz bezpieczeństwa osób odwiedzających groby swoich najbliższych. Dodatkowe patrole Straży Miejskiej będą pilnować drożności
i płynności ruchu w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych, skrzyżowań i parkingów, tak aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno ci zmotoryzowani jak i piesi mogli bezpiecznie przyjechać i odjechać nie powodując tamowania i utrudniania ruchu.

Straż Miejska w Ostrowcu Św. apeluje do wszystkich osób odwiedzających cmentarze o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń służb porządkowych kierujących ruchem.

Cmentarz Komunalny w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podczas Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego odwiedzany jest nie tylko przez mieszkańców miasta i powiatu, ale także przez osoby z całej Polski.

Polecamy również