Coraz więcej wygodnych dróg

Drogowe inwestycje trwają w naszym mieście na całego. Szereg dróg i chodników jest budowanych i remontowanych. Tam gdzie jeszcze do niedawna były ubite trakty pojawia się asfalt, a nowe drogi gminne prezentują się imponująco, co jest z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców Ostrowca.

drogowe inwestcje1drogowe inwwestycje2drogowe inwestycje3drogowe inwestycje4drogowe inwestycje5drogowe inwestycje6Trwa między innymi: budowa drogi gminnej Szmaragdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego, obejmującej wykonanie robót związanych z poszerzeniem pasa drogowego ulicy, wykonanie trwałej  nawierzchni asfaltobetonowej   ulicy,  budowa  kanalizacji deszczowej z  przykanalikami  i wpustami, studniami rewizyjnymi oraz separatorem,  budowa oświetlenia ulicznego.

Jakiś czas temu zakończono wykonanie  nawierzchni asfaltobetonowej odcinka  ulicy stanowiącej połączenie ul. Kolejowej oraz ul. Al. Solidarności (dł. ok.45 mb) wraz z budową  zjazdu z ul. Kolejowej, fragmentu chodnika,  odcinka kanalizacji deszczowej.

W tej chwili trwają prace nad wykonaniem   nawierzchni asfaltobetonowej odcinka  ulicy stanowiącej połączenie istniejącego zjazdu z ul. Kolejowej z ul. Al. Solidarności (o dł. ok.380 mb.) wraz z budową  zjazdu z ul. Al. Solidarności,  jednostronnego chodnika, odcinka kanalizacji deszczowej. W dalszych planach jest przebudowa ulicy Chrzanowskiego i Świerkowej, budowa ulic Milewskiego i Jeżewskiego.

Polecamy również