Kasa na Browar

Projekt Ostrowieckiego Browaru Kultury otrzymał dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dzisiaj decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa.
-Pieniędzy wystarczyło dla sześciu przedsięwzięć, które otrzymały najwyższą ocenę punktową – informuje marszałek województwa Adam Jarubas. – Najważniejszymi kryteriami oceny były: regionalny i ponadregionalny zasięg oddziaływania projektu, kompleksowość planowanych prac oraz podniesienie – w wyniku realizacji projektu – atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs „Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, wpłynęło 80 projektów, z których po ocenie formalno – merytorycznej zostało 41. Ich autorzy ubiegali się o ponad 190 milionów złotych dofinansowania, tymczasem do podziału było 60 milionów złotych.

Browar Saskich, ma być przystosowany do potrzeb trzech miejskich instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych.
Ostrowiecki Browar Kultury to projekt, który kosztować ma 21 milionów 125 tysięcy złotych. Otrzymał dofinansowanie wynoszące 16 milionów 900 tysięcy złotych.

Polecamy również