Pierwszy zastępca komendanta

Obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim objął podinsp. Krzysztof Panaszewski dotychczasowy Naczelnik Wydziału Prewencji w ostrowieckiej komendzie.komendat1komendat2

W sali narad ostrowieckiej komendzie policji odbyła się uroczystość przekazania stanowiska Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podinsp. Krzysztofowi Panaszewskiemu. Podczas spotkania został odczytany rozkaz personalny a pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski pogratulował awansu swojemu Zastępcy oraz przedstawił przebieg jego dotychczasowej służby. Gratulacje i życzenia składali również obecni na uroczystości policjanci.

Podinsp. Krzysztof Panaszewski służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Od początku pracował w ostrowieckiej komendzie, przez pierwsze lata  w pionie dochodzeniowo – śledczym a od 2004 roku związany  był z pionem prewencji. Początkowo pełnił służbę na stanowisku Kierownika Referatu Patrolowo – Interwencyjnego, następnie Kierownika Sztabu Policji a potem Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. Od czerwca 2014 roku był Naczelnikiem Wydziału Prewencji. Z dniem 06 sierpnia 2016 roku powierzono mu obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Polecamy również